• Kontakt

Hjälpmedel

Kommunens rehabpersonal ansvarar för ordination och utprovning av hjälpmedel för personer som bor i eget boende, kommunens särskilda boenden och LSS-boenden.

Kommunens sjukgymnaster och arbetsterapeuter bedömer och provar ut hjälpmedel samt stöder och handleder omvårdnadspersonal i hantering av hjälpmedlen. Hjälpmedlen kan var till för att klara vardagen – att kunna äta, förflytta sig och sköta sin hygien själv, eller det kan vara hjälpmedel som underlättar när omvårdnadspersonal ska hjälpa dig med detta. Det kan vara en rollator, rullstol eller en toaförhöjning till exempel.

Kommunens arbetsterapeuter inom hemrehab ansvar för ordination och utprovning av hjälpmedel i hemmet samt hjälper till med intyg om bostadsanpassning.

Avgift för hjälpmedel följer Hjälpmedelnämnden Dalarnas beslut om hjälpmedelsavgifter.

Sidan uppdaterad 2021-11-29 av