• Kontakt

Socialjour

Gemensam socialjour

Malung-Sälens kommun är knuten till en gemensam socialjour i Dalarnas län.

Socialjouren arbetar vardagar efter klockan 16:000 samt helger och storhelger. För att nå socialjouren ringer du via 112.

Socialjouren handlägger akuta sociala problem utanför kontorstid inom Individ- och familjeomsorgen enligt Socialtjänstlagen, LVU (lagen om vård av unga) och LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall).

Verksamheten prioriterar barn som far illa, men gör även skyddsbedömningar gällande akuta insatser för missbrukare samt bedömningar i kvinnofridsärenden

Sidan uppdaterad 2020-08-10 av