Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Smittläget inom skolan

2021-02-11

Smittläget för covid-19 inom skolorna i Malung-Sälens kommun är nu förhållandevis stabilt och ser just nu ut så här i norra och södra kommundelarna:

På skolorna i norra kommundelen har det sedan februari varit tio elever med bekräftad covid-19, men de flesta är tillbaka i skolan. Sex personer ur skolpersonalen har haft bekräftad Covid och även bland personalen är de flesta tillbaka i tjänst.

Centralskolan i södra kommundelen har haft ett fåtal bekräftade fall av coronaviruset senaste veckan. Här har ingen skolpersonal varit sjuk i covid sedan mitten av december ifjol.

På övriga skolor Blomsterbäcken, Lillmon och Malungsfors finns ingen känd covidsmitta i nuläget.

- Smittläget i kommunens skolor i Malung-Sälens kommun är nu förhållandevis stabilt men självklart följer vi utvecklingen och har tät dialog med smittskyddsenheten i Falun, säger skolchef Torbjörn Martinsson.

Sidan uppdaterad 2021-02-11 av