• Kontakt

Garveriet undersöks mer

2020-08-28

Under vecka 36 kommer Tyréns miljökonsulter på uppdrag av kommunen att genomföra ytterligare undersökningar på garverietfastigheten i Malung.

Syftet med undersökningarna är att försöka avgränsa och beräkna mängderna jordmassor och vatten som behöver tas omhand i kommande sanering. För att inte för stora osäkerheter i projektet ska generera fördyrningar när själva saneringen genomförs försöker kommunen eliminera så mycket risker som möjligt.

Som ett led i detta görs därför nya undersökningar. Tyréns kommer också under v 38 genomföra undersökningar av botten på Västerdalälven i samma syfte.

För mer info:

Gisela Åberg, projektledare
0280-186 87
gisela.aberg@malung-salen.se

eller Malungs Garveri

Fullmäktigemöte Orrskogen
Sidan uppdaterad 2020-08-28 av