Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Nej till kommunalt lantmäteri - igen

Regeringen har ännu en gång avslagit vår ansökan om att bilda ett kommunalt lantmäteri.

– Jag är både besviken och upprörd och jag trodde faktiskt att vi hade möjligheten att få ett ja denna gång då vi bytt regering sedan förra gången vi ansökte, säger Hans Unander (S) kommunstyrelsens ordförande.

– Det här hämmar och försvårar utvecklingen i vår kommun när det gäller bl.a. planer och omarronderingar för potentiella etablerare, men även för privata markägare. Jag tycker att det är märkligt att regeringen låter vissa myndigheter ha monopol på detta, fortsätter han.

Hans Unander (S).

I vår ansökan som vi skickade in i mars 2022 angav vi motiveringen att kommunen har unika förutsättningar tack vare den utveckling som pågår i kommunen i allmänhet och inom besöksnäringen i synnerhet.

Men även denna gång avslås alltså ansökan och regeringen motiverar sitt beslut med att en kommunal lantmäterimyndighet i Malung-Sälens kommun skulle bli för liten för att upprätthålla tillräcklig kompetens.

– Jag håller inte alls med. Vi anser att kompetensfrågan inte är ett problem då vi skyndsamt skulle kunna rekrytera lämplig personal som var beredda att anställas i vårt kommunala lantmäteri, menar Hans Unander.

Kommunens verksamheter inom plan- och bygg, elförsörjning, VA och avfall m.m. visar att kommunen har erfarenhet samt kapacitet, såväl i omfattning som komplexitet då vi med råge överstiger normalläget för kommuner med motsvarande invånarantal.

Vi säkerställer ständigt kompetensförsörjningen i de här verksamheterna, vilket lett till att kommunen genom åren byggt upp god erfarenhet av att rekrytera specialistkompetens.

– Tidigare har ju ett 40-tal kommuner i landet fått bilda kommunala lantmäterier. Vad är skillnaden på de och oss? Vi har med högsta sannolikhet fler ärenden hos Lantmäteriet än flera av dessa kommuner, så det är märkligt att regeringen bara lyssnar på Lantmäteriet och inte tar större hänsyn till motiveringarna i vår ansökan, menar Hans Unander.

Bakgrunden till att Malung-Sälens kommun vill bilda lantmäteri i egen regi är att Lantmäteriets handläggningstid för ett ärende 2021 var i genomsnitt 64 veckor, enligt deras egen statistik. Vi har sedan dess inte sett någon indikation på att handläggningstiderna utvecklas åt rätt håll.

Sidan uppdaterad: 2024-03-25

Fler nyheter

  1. 19 juni 2024

    KSAU har nu utsett de bästa sparförslagen och sju personer får dela på 21 dagars betald ledighet.

  2. 17 juni 2024

    Efter att Sofie Eriksson (S) valts till Europaparlamentet fick Hans Unander frågan om att ta hennes plats i riksdagen, men valde att tacka nej.

  3. 17 juni 2024

    Polisstationen i centrala Malung kommer att vara öppen under dansbandsveckan, v.29.