Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Folkomröstning Ripfjället

kan komma att senareläggas

Den 17 februari 2020 beslutade kommunfullmäktige i Malung-Sälen att hålla en kommunal folkomröstning gällande en eventuell etablering av vindkraftspark Ripfjället den 17 maj i år.

Men sedan i mitten av mars har konsekvenserna av coronasmittan ökat allt mer och påverkat hela vårt samhälle. Bland annat uppmanas personer över 70 år att stanna hemma och fler än 50 personer får inte vistas i samma lokal. Vid en kommunal folkomröstning är målet ett så högt valdeltagande som möjligt, men med risk för smittspridningen av covid-19 är det troligt att ett antal röstberättigade tvekar till att gå och rösta, vilket är ett demokratiskt problem.

Den samlade bedömningen är att folkomröstningen bör skjutas fram. Det beslutet måste dock kommunfullmäktige fatta och därför kallar nu fullmäktiges ordförande Jörgen Norén (S) till ett extra sammanträde den 7 april.

Läs mer här om hur folkomröstningen kan komma att senareläggas.

Rösträtt

Du har rösträtt om du är:

  • 18 år senast på omröstningsdagen, folkbokförd i vår kommun och
  • är svensk medborgare, EU-medborgare eller från Island eller Norge eller
  • är medborgare i något annat land än EU-land, Norge eller Island. I detta fall måste du ha varit folkbokförd i Sverige i tre år.

Röstkort

Senast fredag 8 maj får alla med rösträtt ett röstkort skickat hem till brevlådan. På röstkortet finns information om var och när du kan rösta.

Rösta på omröstningsdagen den 17 maj
Din omröstningslokal har öppet 8-20.

Du kan också rösta i Sörsjön, Rörbäcksnäs, Öje och Tyngsjö kl 8-12. Valkansliet på kommunkontoret har öppet 8-20

Förtidsrösta

Du kan förtidsrösta på biblioteken i Malung och Sälen, öppettider finns på röstkorten.

Legitimation

När du röstar ska du ta med röstkortet och legitimation.

Budrösta

Om du är sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning får du rösta med bud. Det betyder att din make/maka, partner eller någon annan du litar på tar din röst till röstningslokal. Du gör själv i ordning din röst och vittne ska vara med när rösten görs i ordning. Material för budröstning finns i röstningslokalerna och i kommunkontoret.

Kontakt

Mats Gustafsson, valsamordnare, 0280-182 09
mats.gustafsson@malung-salen.se

Sidan uppdaterad 2020-04-03 av