Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Folkomröstning Ripfjället

På det extrainsatta fullmäktigemötet den 7 april beslutades att folkomröstningen om vindkraft på Ripfjället ska skjutas fram.

Den kommunala folkomröstningen om vindkraftspark Ripfjället skulle ha ägt rum den 17 maj, men den kommer istället att äga rum senare på grund av den rådande coronasituationen.

Valnämnden får i uppdrag att bevaka hur coronasituationen utvecklas och föreslå ett nytt valdatum på kommunfullmäktige den 22 juni.

Sedan i mitten av mars har konsekvenserna av coronasmittan ökat allt mer och påverkat hela vårt samhälle. Bland annat uppmanas personer över 70 år att stanna hemma och fler än 50 personer får inte vistas i samma lokal.

Vid en kommunal folkomröstning är målet ett så högt valdeltagande som möjligt, men med risk för smittspridningen av covid-19 är det troligt att ett antal röstberättigade tvekar till att gå och rösta, vilket är ett demokratiskt problem.

Kontakt

Mats Gustafsson, valsamordnare, 0280-182 09
mats.gustafsson@malung-salen.seSidan uppdaterad 2020-04-08 av