Logotyp för Malung-Sälens kommun

Kommunens organisation

Kommunen ska själva organisera sin verksamhet, under det så kallade "kommunala självstyret". Det ger kommunen stor självbestämmanderätt och möjlighet att i stor utsträckning bestämma över hur verksamheten ska bedrivas och vara organiserad.

Det kommunala självstyret är en grundläggande princip som är inskriven i regeringsformen, som en av grundlagarna. Kommunerna måste givetvis följa de ramar som riksdag och regering bestämt, men utöver det ger det kommunala självstyret kommunen rätt att fatta självständiga beslut och att ta ut skatt av invånarna för att kunna sköta sina uppgifter. För kommuninvånare innebär det kommunala självstyret möjlighet att påverka politiken genom att exempelvis skriva till kommunen med förslag, samt möjlighet att överklaga kommunens beslut.

Kommunens ansvar

Vissa verksamheter är kommunerna skyldiga att ha enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av kommunens förtroendevalda. Genom de nämnder och förvaltningar som finns i Malung-Sälens kommun tar kommunen bl.a. ansvar för nedanstående områden.

 • Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
 • Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Svenska för invandrare
 • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • Omsorg för äldre och funktionsvarierade
 • Hälso- och viss sjukvård i särskilt boende
 • Stadsplanering och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Bibliotek
 • Krisberedskap
 • Kollektivtrafik (tillsammans med Region Dalarna)

I övrigt tar Malung-Sälens kommun frivilligt ansvar för att driva andra verksamheter, exempelvis:

 • Fritidsverksamhet
 • Bostäder
 • Näringsliv
 • Kulturverksamhet
 • Energi
 • Näringslivsutveckling
 • Kommunalt tvätteri, Malungstvätten
 • Sysselsättningsåtgärder
2 December 2022