Logotyp för Malung-Sälens kommun

Äldre, vård och omsorg

Hemtjänst, hemsjukvård, särskilt boende, daglig verksamhet, vård av närstående m.m.

Bompabackens äldreboende.

Dagverksamheten Solhagen ger social aktivitet utanför hemmet samt avlastning för anhörig.

Solhagen

Dagverksamheten riktar sig till personer som är 65 år och äldre.

Vår uppgift är att ge:

 • En meningsfull dag
 • Stöd och stimulans för att bibehålla olika viktiga funktioner i det dagliga livet
 • Möjlighet till fysisk aktivitet
 • Avlastning och stöd för anhöriga

Hur kan dagen se ut?

 • Rörelseträning, promenader, minnesträning, bingo, musik och sång, bakning, fika m.m.
 • Tillsammans äter vi lunch
 • Det finns även möjlighet till vila och avkoppling i vårt vilrum
 • Utflykter

En syninstruktör arbetar med synrådgivning, bland annat med att hitta lämpliga hjälpmedel till hemmet. Den hjälper även till göra anpassningar i hemmet , samt tränar orientering i inomhus och i närmiljön.

Syninstruktören ger råd och träning i att hantera vardagssituationer genom:

 • att efter behov träna de dagliga sysslorna i och kring hemmet
 • att träna orientering i hemmet och närmiljön
 • att ge råd om och medverka vid lättare anpassningar i hemmiljön
 • att vidta åtgärder för att minska risk för olyckor i hemmet, särskilt fallolyckor
 • att informara om kommunens stöd och service för personer med funktionsnedsättning
 • att informera och ge råd till personal inom hemtjänst, särskilt boende samt till närstående

Hörselrådgivningen riktar sig till dig med hörapparat eller är i behov av andra tekniska hörselhjälpmedel.

Målsättningen med hörselrådgivningen är att:

 • I hemmamiljö motivera dig som har en hörapparat att använda den kontinuerligt.
 • Du som fått tekniska hjälpmedel kan få råd, stöd och träning i hur man använder hjälpmedlen på rätt sätt.
 • Du som bär hörapparat ska få hjälp med byte av batteri och slang samt rengöring av öronproppar.
 • Ta kontakt med hörcentralen om inte hjälpmedlen fungerar tillfredsställande.
 • Informera anhöriga, hemtjänst och vårpersonal om vad det innebär att vara hörselskadad.

Servicen är kostnadsfri.

Kontakter

Annki Johansson
Syninstruktör
Tel. 0280-185 40 (fredagar 7.30-12.00)
ann-cathrine.johansson@malung-salen.se

Anna Eriksson
Hörselinstruktör
Tel. 0280-185 38
anna.m.eriksson@malung-salen.se

Besöksadress: Moravägen 14 B
Administrationen vid vårdcentralen, ingång västra gaveln mot centrum

Måndag kl 08.00-16.00
Tisdag kl 08.00-12.00
Onsdag - fredag kl 08.00-16.00

Ring före besök

Mat på boendet

På kommunens särskilda boenden och korttidsboenden serveras frukost, lunch, middag och mellanmål.

Mat på dagverksamhet

Till vissa dagverksamheter levereras lunch alla vardagar i veckan.

Mat i bostaden

Du kan få hjälp med att värma färdiglagad mat som levererats, du kan även få hjälp med tillagning av frukost och kvällsmål. Tjänsterna är behovsprövade och det är en biståndshandläggare som gör bedömningen.

Måltidspolicy Pdf, 37.9 kB.

Vård och omsorg arbetar fortlöpande med kvalitetsförbättringar för att förebygga och förhindra smitta och smittspridning i verksamheten. Arbetssättet utgår från Region Dalarnas övergripande hygienriktlinjer.

Vill du veta mer om hur vi arbetar kontaktar du enhetschef på aktuell enhet.

5 Februari 2023