Logotyp för Malung-Sälens kommun

Ekorren

På Ekorren lägger vi grunden för ett livslångt lärande. Det startar på Nyckelpigan och Humlan med nyfikenhet och lust att lära i trygg miljö. På Kotten, Duvan och Violen möter barnen nya utmaningar.

Vår förskola

Vår förskola finns i centrala Malung och bredvid förskolan Ekorren ligger Blomsterbäcksskolan år F-3.

Förskolan är indelad på 5 avdelningar, en lekhall och ett kök. Avdelningarna Nyckelpigan och Humlan har barn 1-3 år med 3,5 pedagogisk personal.

Avdelningarna Violen, Duvan ock Kotten har barn 3-5 år med 3 pedagogisk personal.

En dag på förskolan

Vi arbetar med trygghet och lärande enligt förskolans läroplan, Lpfö 18. För att skapa goda förutsättningar för lärande och skapande är det viktigt med dagsstruktur. Förskolan öppnar 6.30 och stänger 18.30. Frukost serveras kl. 8.00, lunch kl. 11.30 och mellanmål kl. 14.30.

Inskolning

Under inskolningen får ditt barn bekanta sig med förskolan och dess verksamhet, vi anpassar längd och innehåll på inskolningen efter just ditt barn.

För att vara säkra på att ditt barn får den tid det behöver för att inskolas tryggt så bör du som förälder räkna med att finnas tillgänglig i ungefär 2 veckor.

Inskolningen är inte bara för ditt barn utan också för dig som förälder och det är viktigt att du känner dig trygg och delaktig i vad som sker kring ditt barn på förskolan.

Nyheter


 • Hållbar utveckling


  Avdelningen Kotten arbetar under våren med temat hållbar utveckling, då har barnen fått bekanta sig med Kompostina.
  Läs artikeln

 • Normer och värden


  ”Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla sin nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära” (Lpfö 18).
  Läs artikeln

 • Identitet, delaktighet och inflytande


  Arbetslaget ska ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga.” Lpfö -18
  Läs artikeln

 • Matematik


  Förskolans läroplan, Lpfö 18 skriver att vi pedagoger ska ge varje barn förutsättningar att utveckla :
  • Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.
  • Förståelse för form, mönster, antal, ordning.

  Läs artikeln

 • Språk/kommunikation


  Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman, förskolan ska då lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara på deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt (Lpfö 98).
  Läs artikeln

 • Normer och värden


  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna sig trygg iden, sin självständighet och tillit till sin egen förmåga (Lpfö 18).
  Läs artikeln


 • Identitet, delaktighet och inflytande


  "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga identitet" (s, 13 Läroplan för förskolan, 2018).
  Läs artikeln


 • Interkulturellt arbete


  ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald...”
  Lpfö 2018

  Läs artikeln


 • Hållbar utveckling


  Förskolans utbildning ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och där igenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva.
  Läs artikeln


 • Matematik


  När vi räknar ihop tärningens prickar, får vi göra ett uppdrag.
  Läs artikeln

Kontakt

Förskolan Ekorren
Storgatan 15, 782 31 Malung

Marie Wedin
Rektor
0280-183 42
marie.wedin@malung-salen.se

Kristina Halvarsson
Skoladministratör
0280-183 73
kristina.halvarsson@malung-salen.se

Avdelning Nyckelpigan
0280-183 64, mobil 070-580 71 72
nyckelpigan@malung-salen.se

Avdelning Humlan
0280-183 40, mobil 070-561 71 72
humlan@malung-salen.se

Avdelning Violen
0280-183 44, mobil 070-590 71 72
violen@malung-salen.se

Avdelning Kotten
0280-183 45, mobil 070-567 71 72
kotten@malung-salen.se

Avdelning Duvan
0280-183 46, mobil 070-529 71 72
duvan@malung-salen.se

Kök och lokalvård
0280-183 41

19 Juni 2024