Logotyp för Malung-Sälens kommun

Trafik, vägar och gator

Kommunens ansvar

Ytorna är fördelade enligt följande:

  • 41 km gator eller 267 936 kvadratmeter
  • 4,7 km GC-vägar eller 14 953 kvadratmeter
  • 29,6 km gångbanor eller 50 315 kvadratmeter
  • 1 660 parkeringsplatser eller 42 134 kvadratmeter
  • 21 km övriga vägar eller 85 396 kvadratmeter

Övrigt

Grävarbeten allmän mark

För att förbättra planeringen och utförandet, samt förenkla rutinerna vid grävning i allmän mark, har Malung-Sälens kommun tagit fram anvisningar för grävarbeten. Pdf, 357.7 kB.

Kontakt

30 Maj 2024