Logotyp för Malung-Sälens kommun

Hjälp i hemmet, hemtjänst

För att ha möjlighet att bo kvar hemma och leva ett så oberoende liv som möjligt kan du få stöd eller hjälp för att klara din vardag. Det kan handla om inköp, städning, diskning, personlig hygien med mera.

Personlig hygien kan vara att du t ex får stöd eller hjälp med att komma i och ur säng, på- och avklädning eller gå på toaletten, andra insatser du kan beviljas är:

 • Städning, utförs i två rum och kök, görs normalt en gång per månad
 • Inköp/ärenden, planering/skrivning/uppackning av dagligvaror, apoteks- bibloteksärenden en gång per vecka
 • Tvätt och klädvård utförs normalt två gånger per månad

Insatserna prövas i varje enskilt fall av biståndshandläggaren. Avgiften för hemtjänst fastställs efter ditt omvårdnadsbehov och grundar sig på din inkomst.

VIDEO: Hur är det att jobba i hemtjänsten?

Vårdbiträdena Wilma och Tuva berättar hur det är att jobba i hemtjänsten. Vi behöver sommarvikarier inom vård och omsorg.

malung-salen.se/ledigajobb Länk till annan webbplats.

Kontakter

Hemtjänst södra kommundelen

Anna Jonsson
Enhetschef
Tel. 0280-184 71
anna.jonsson@malung-salen.se

Angelica Ehn
Enhetschef
Tel. 0280-182 98
angelica.ehn@malung-salen.se

Hemtjänst norra kommundelen

Erika Lind Hurtig
Enhetschef Lima
Tel. 0280-185 41
erika.lindhurtig@malung-salen.se

Camilla Lind
Enhetschef Transtrand/Sälen
Tel. 0280-187 40
camilla.lind@malung-salen.se

Du som har, eller ska få hemtjänst kommer kostnadsfritt att få låsvredet på insidan av din dörr utbytt mot ett elektroniskt låsvred. Det gör att hemtjänsten inte behöver använda din nyckel när de besöker dig och risken att nycklar hamnar i orätta händer försvinner.

Vad är nyckelfri hemtjänst?

Det är ett batteridrivet låsvred som monteras på insidan av din dörr. Hemtjänsten öppnar med en digital nyckel i en mobiltelefon. Det krävs både personligt användarnamn, lösenord och rätt behörighet för att öppna låset. Du använder dock din vanliga nyckel när du låser upp din dörr, precis som vanligt.

Vad innebär nyckelfri hemtjänst?

Det innebär att hemtjänstpersonalen inte behöver hantera nycklar när de besöker dig, och risken att nycklar hamnar i orätta händer försvinner. Om du larmar efter hjälp via trygghetslarm kan hemtjänsten eller nattpatrullen dessutom ta sig in snabbare eftersom de inte behöver åka och hämta nycklar.

Det innebär att en stor del av personalens restid samt tid för nyckelhantering kan användas till tid för omsorg istället. En effektivare verksamhet med större trygghet och säkerhet både för dig och hemtjänsten.

Frågor eller funderingar?

Kontakta någon av enhetscheferna inom hemtjänsten. Deras kontaktuppgifter hittar du högre upp på denna sida.

Fr.o.m 2023 erbjuds alla vårdtagare i hemtjänsten med biståndsbeslut på tillsyn nattetid tillsynsbesök via kamera istället för fysisk tillsyn. Tillsyn via kamera går även att få dagtid om så önskas.

Fördelar med Fjärrtillsyn

 • Är du lättväckt undviker du att få din sömn störd
 • Risken för fallolyckor minskar då sömnen inte störs
 • Du får samma trygghet och hjälp med digital tillsyn som vid fysisk tillsyn, men du kan fortsätta vara ostörd i ditt hem

Vad är en trygghetskamera?

Trygghetskamera är en digital tjänst som vänder sig till dig med ett biståndsbeslut om tillsyn. Digital tillsyn innebär att en kamera som fungerar i mörker sätts upp i ditt hem och används för att göra en tillsyn via dator, i stället för fysisk tillsyn av personal som kommer hem till dig.

Hur fungerar tillsyn via kamera?

Fjärrtillsyn utförs med en kamera som monteras i ditt hem. Tillsynen kan endast ske på överenskomna tider som hemtjänsten och den som beviljats tillsyn kommit överens om. Det är endast ett fåtal personal som har behörighet att utföra tillsyn via kamera. Personalen ansluter sig via en dator och kan se en rörlig bild. Ingen inspelning sker eller ljud hörs och inga bilder kan sparas. Övriga tider när tillsyn inte sker är kameran avstängd.

Skulle personalen vid tillsynen upptäcka något som avviker från det vanliga kan de ansluta till kameran igen lite senare om det då fortsatt inte är som det ska ringer personalen ut nattpatrullen som kommer på ett fysiskt besök.

Hur får jag fjärrtillsyn?

Kontakta kommunens biståndshandläggare för mer information och ansökan av insatsen. Om du redan har tillsyn beviljad och i dag har fysiskt besök av nattpatrull men önskar få din tillsyn via kamera istället kontaktar du aktuell hemtjänstgrupp så får du hjälp med att få tillsynen via kamera istället.

Avlösning i hemmet innebär att anhörigvårdare får tillgång till någon som avlöser denne, så att han/hon i lugn och ro kan uträtta olika ärenden.

Hemtjänstpersonal och/eller särskild utbildad personal inom demenssjukdom hjälper till med omvårdnadsarbetet i hemmet.

Malung-Sälens kommun erbjuder 10 timmar kostnadsfri avlösning per månad till dig som vårdar anhörig/närstående i hemmet och som inte har annan biståndsbedömd insats från kommunen.

Du kan själv bestämma hur du vill disponera dina timmar, men de kan inte sparas till en annan månad.

Kommunens arbetsterapeuter inom hemrehab ansvar för ordination och utprovning av hjälpmedel i hemmet samt hjälper till med intyg om bostadsanpassning.

Kommunens sjukgymnaster och arbetsterapeuter bedömer och provar ut hjälpmedel samt stöder och handleder omvårdnadspersonal i hantering av hjälpmedlen. Hjälpmedlen kan var till för att klara vardagen – att kunna äta, förflytta sig och sköta sin hygien själv, eller det kan vara hjälpmedel som underlättar när omvårdnadspersonal ska hjälpa dig med detta. Det kan vara en rollator, rullstol eller en toaförhöjning till exempel.

Kommunens arbetsterapeuter inom hemrehab ansvar för ordination och utprovning av hjälpmedel i hemmet samt hjälper till med intyg om bostadsanpassning.

Ulrika Löfgren, arbetsterapeut

Kontakter

Hemrehab Malung

Elenor Bäckman
Arbetsterapeut
Tel.nr 0280-184 68
elenor.backman@malung-salen.se

Sofia Söderström
Fysioterapeut
Tel. 0280-181 36
sofia.soderstrom@malung-salen.se

Anna Seidel
Fysioterapeut
Tel. 0280-184 67
anna.seidel@malung-salen.se

Hemrehab Lima-Sälen

Ellen Worge
Fysioterapeut
Tel. 0280-184 85
ellen.worge@malung-salen.se

Bostadsanpassning. Bidraget är ett kommunalt bidrag för dig som har en funktionsnedsättning.

Med bidraget kan du göra anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att bostaden ska kunna fungera i ditt dagliga liv. Till exempel att ta bort trösklar, byta bort badkaret mot en dusch eller ordna en ramp vid entrén.

Bidraget ges för åtgärder till anpassning av bostadens fasta funktioner och i anslutning till den bostad som ska anpassas. Fasta funktioner är sånt man normalt inte tar med sig vid en eventuell flytt.

Exempel på bidragsberättigade problemområden:

 • Förflytta sig i bostaden.
 • Sova och vila.
 • Sköta hygienen.
 • Laga mat och äta.
 • Samvaro.
 • Ta sig in i och ut ur bostaden.

Exempel på bidragsberättigade åtgärder:

 • Ta bort trösklar - sätta in bredare dörrar - så att en rullstol kan komma fram.
 • Invändig hiss om man inte kan få alla nödvändiga funktioner på ett plan.
 • Ändra eller komplettera badrumsinredning.
 • Ändra inredning eller specialutrusta köket.
 • Montera räcken, ledstänger, ramper eller hiss och hårdgörning av gångväg.

Åtgärderna får inte utgöra normalt bostadsunderhåll.

Vem kan söka bidrag till bostadsanpassning?

 • Du som har en funktionsnedsättning eller delar hushåll med en person med funktionsnedsättning.
 • Du som är vårdnadshavare med ensam eller delad vårdnad om barn med funktionsnedsättning.
 • Du som skriftligen åtagit dig och är godkänd att i ditt hem långvarigt och regelbundet svara för omvårdnad av person med funktionsnedsättning.
 • Den funktionsnedsattes förvaltare.
 • God man får vara behjälplig men kan på sin höjd underteckna ansökan.

 

Hur gör man en ansökan?

1. Kommunens handläggare

Ansökningsblankett Pdf, 125 kB. bostadsanpassning (glöm ej bilagorna) och kan fås av kommunens handläggare, som även kan hjälpa till att fylla i blanketten. Handläggaren väger sökta åtgärder mot intygade problem.

2. Den sökande

Med egna ord ska den sökande beskriva de nödvändiga åtgärder bidrag sökes för med hänsyn till handikappet och bifoga en kostnadsberäkning.

3. Fastighetsägaren

Om du bor i hyresrätt måste du ha fastighetsägarens godkännande för ombyggnaden. Ofta gäller det även bostadsrätt.

4. Intygsskrivaren

Arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig, med skyldighet att föra journal, ska på sitt tjänsteansvar intyga de problem som är nödvändiga att lösa. Intyg bifogas normalt ansökan eller om så behövs kan det infordras av handläggaren.

5. Kommunen

Det är kommunen som vid ansökan prövar och beslutar om du har rätt till bidrag och vilken åtgärd som behöver vidtas.

Kontakt

Handläggare för bostadsanpassningsbidrag
Tel. 0280-186 73
bostadsanpassning@malung-salen.se

Ledsagning

Insatsen ges till personer med behov av delaktighet i samhället, men som på grund av sin funktionsnedsättning är hindrad till detta. Orsakerna till behovet är många gånger den fysiska miljöns otillgänglighet.

Insatsen ledsagning är en form av hemtjänst och prövas i varje enskilt fall av biståndshandläggaren.

Information till dig som är i behov av hemtjänstinsatser eller hälso- och sjukvårdsinsatser som planerar att tillfälligt vistas i Malung-Sälens kommun

Tillfällig vistelse i Malung-Sälens kommun

Om du planerar att tillfälligt vistas i Malung-Sälens kommun och har behov av stöd som exempelvis hemtjänst eller larm ska du kontakta biståndshandläggare i den kommun där du bor. Biståndshandläggaren i din hemkommun kommer efter sin utredning och om du blir beviljad insatser, meddela detta till Malung-Sälens kommun som sedan ansvarar för att verkställa insatserna, där du kommer att vistas.

Hjälpmedel

Du som har behov att låna hjälpmedel under vistelsen kontaktar Dalarnas hjälpmedelscenter.

E-post: hjalpmedelcenter@regiondalarna.se
Telefon Kundservice Borlänge: 0243-49 78 70 Tele Q
Telefontid: Mån- fre kl 08.00-16.00

Hemsjukvård

Om du under din vistelse i Malung-Sälens kommun har hemsjukvård som måste utföras i hemmet av arbetsterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska, kontakta i god tid din ordinarie utförare i din bosättningskommun, för beställning av hemsjukvård under din tillfälliga vistelse i Malung-Sälens kommun.

Din utförare får upplysning med kontaktuppgifter till hemsjukvården genom vår enhetschef HSR som finns på tel 0280-183 22.

Tillfällig vistelse i annan kommun

Bor du i Malung-Sälens kommun och planerar att åka till en annan kommun och har behov av stöd och hjälp under vistelsen, kontakta din biståndshandläggaren.

Nedanstående information syftar till att underlätta handläggningen och verkställigheten gällande de personer som tillfälligt vistas i Malung-Sälen och som har behov av insatser från socialtjänsten och/eller hemsjukvården.

Fyll i och skicka undertecknad beställning Pdf, 127.5 kB. till adress som finns angiven på mallen.

Tänk på att beställningen måste grundas på en aktuell behovsbedömning. Som bosättningskommun är det viktigt att ni utreder det förväntade behovet och därmed tar hänsyn till det boende som personen har här i Malung-Sälen.

Beställningen ska komma till Malung-Sälens kommuns biståndsenhet 14 dagar innan personen kommer till kommunen, detta för att våra utförare ska få en möjlighet att planera verkställigheten av insatser

Vid de beställningar där hälso- och sjukvårdsuppgifter bedömts som egenvård ska underlag för den bedömningen, dvs egenvårdsintyg, medfölja beställningen.

Kom ihåg att bifoga aktuell genomförandeplan eller annan specifikation av insatser som underlag till utföraren.

Malung-Sälens kommun fakturerar bosättningskommunen efter vistelsens slut. Det är bosättningskommunens ersättningsbelopp som gäller varför det måste anges i beställningen.

Om du upplever det otryggt att vara ensam hemma eller är orolig för att ramla och bli liggande utan hjälp kan du ansöka om trygghetslarm.

Så fungerar trygghetslarmet

 • Trygghetslarmet kan användas hemma hos dig, dygnet runt.
 • Du kan trycka på den bärbara larmklockan om du fallit omkull, blivit hastigt sjuk eller om du behöver hjälp av någon annan anledning.
 • Trygghetslarmets är kopplat direkt till trygghetscentralen Tunstall i Örebro. Om du behöver hjälp kontaktar operatören på larmcentralen hemtjänsten, som kommer hem till dig.
 • Vanligtvis kommer hemtjänsten inom 30-60 minuter.
 • För akuta sjukvårdsinsatser, ring larmnummer 112! Trygghetslarmet ersätter inte 112.

Här finns mer information om trygghetslarm Pdf, 117.3 kB.

Insatsen prövas i varje enskilt fall av biståndshandläggaren.

23 April 2024