Logotyp för Malung-Sälens kommun

Stadieindelning

En stadieindelad skola där elever fullföljer hela stadiet på samma skola skapar bättre förutsättningar för kontinuitet i skolgången.

Varför görs stadieindelningen?

Skolfrågor berör och engagerar många då det handlar om våra barns vardag i skolan och utbildningen som lägger grunden för deras framtid.

För att eleverna får en skolgång med bästa möjliga förutsättningar och lärare som följer deras utveckling, gör rätt betygssättning med mera.

En stadieindelad skola där elever fullföljer hela stadiet på samma skola skapar bättre förutsättningar för kontinuitet i skolgången. Det ger även en rättvisare bedömning då elever i årskurs 6 kommer att betygsättas på den skola där de har gått hela sin mellanstadietid. Vi ser det också som en satsning på att utveckla lärarna än mer.

Förändringen genomfördes i norra kommundelen hösten 2021 och hösten 2022 är det södra kommundelens tur.

Om alla elever är ute samtidigt (vilket är sällan) finns 28 m2 per elev. Fotbollsplanen och beachvolleyplanen har bytt plats.

  • Blomsterbäcksskolan kommer att vara F-3 skola.
  • Lillmon blir en 4-6 skola med egen rektor och placering i Centralskolans lokaler.
    Planen är att år 4-5 flyttas in i en separat del av byggnaden med egen ingång.
  • Centralskolan blir en 7-9 skola med egen rektor.
  • Malungsfors blir en F-5 skola.
  • I nästa skede flyttar vi ur Lillmons skola och därmed fortsätter barn– och utbildningsnämnden parallellt att jobba för en ny skolbyggnation. När den nya byggnationen är genomförd är planen att Lillmons åk 4-6 med tillfällig placering i Centralskolans lokaler och Malungsfors åk 4-6 slås samman till en enhet.

Skolan har lagt ner arbete på att lärare ska ha lärarlegitimation i de ämnen som de undervisar och detta måste självklart visa sig i verksamheten. Det innebär att det inte kommer att bli ett renodlat ”klasslärarsystem”. Den gamla klasslärarutbildningen togs bort på 80-talet, så det finns inga sådana lärare att tillgå, för mellanstadiet.

Däremot kommer eleverna att ha hemklassrum, så att det är lärarna som får flytta på sig. En organisation som gynnar eleven, eftersom de inte behöver byta miljö hela tiden. Det finns många goda exempel på detta. Så det kommer att vara i huvudsak två lärare kopplat till 1-2 klass, som undervisar i de ämnen som de har lärarlegitimation i.

Sedan kommer det att vara ämneslärare i slöjdarterna och musik. De övriga praktiskt estetiska ämnenas undervisning kommer att bedrivas av lärare inom 4-6, som har den kompetensen.

Här finns en sammanställning på den risk- och konsekvensanalys som har gjorts.

OBS! En RKA ska inte ses som ett konstaterande fast dokument utan som en handlingsplan där arbetsmiljöfrågor behöver åtgärdas. Det betyder alltså att dokumentet inte är statiskt, utan levande och förändras kontinuerligt.

Denna version är från maj 2022: Sammanställd RKA-analys Excel, 39.5 kB.

Kontakt
NamnTitelAnsvarar förE-mail


Erik Gustafsson (M)ordf. barn- och utbildningsnämndenpolitiska beslut i processenerik.gustafsson@malung-salen.se


Maria Burtus


skolchef


dialog m. berörda skolors rektorermaria.burtus@malung-salen.se


Vickes Henrik Johnsson


fastighetschef


planeringen av rivande/byggandehenrik.johnsson@malung-salen.se


Torbjörn Nilsson


rektor Blomsterbäcksskolandialog med vårdnadshavare och läraretorbjorn.nilsson@malung-salen.se


Rolf Höglund


Tf. rektor Lillmons ROdialog med vårdnadshavare och lärarerolf.hoglund@malung-salen.se


Frida Liljequist


kommunikationschef


kommunens informationskanaler


frida.liljequist@malung-salen.se


25 Juli 2024