Logotyp för Malung-Sälens kommun

Vi fortsätter samarbeta med Idre, Trysil och Engerdal i SITE 4

Norra Europas största vinterdestinationer får grönt ljus för fortsatt samarbetsprojekt med högskola, kommuner och destinationer kring hållbarhet och mobilitet

Projektet går under namnet ”En smart, integrerad och bärkraftig gränsregion”.

I SITE-regionen finns Norra Europas största vinterdestinationer. Besöksnäringen är basnäring i de fyra gränskommunerna – Malung-Sälen - Älvdalen (Idre) - Trysil - Engerdal. Expansionen i den gränsöverskridande fjällregionen har utvecklats i snabb takt under många år.

Besöksnäringen är en stark motor för övrigt näringsliv i området och det som sker inom besöksnäringen får positiva synergieffekter på resten av näringslivet. Under åren 2010 - 2022 har det i SITE-regionen gjorts omfattande miljardsatsningar. Ännu större investeringar, mångmiljardbelopp planeras under de kommande 20 åren inom besöksnäringen i SITE-området. För att kunna nyttiggöra investeringarna så effektivt som möjligt är utvecklingen av framtidens mobilitet av väsentlig betydelse.

På svensk sida står Sälen och Idre för 2/3 av länets besöksnäring. Sälen är Sveriges största vinterdestinationer, Idre är Sveriges tredje största. Trysil är Norges största skiddestination och Engerdal kompletterar de större destinationerna med äkta vildmark i två nationalparker.

Kommunerna i denna region har gemensamma utmaningar kring mobilitet. Målet med projektet är att undersöka, utveckla och implementera hållbara transporterlösningar för såväl gäster, besökare som lokalbefolkningen och anställda. Tillsammans har de fyra destinationerna unika förutsättningar att utveckla ”en smart, integrerad och bärkraftig gränsregion”.

Högskolan Dalarna är medsökande genom forskare vid CeTLeR (Centrum för besöksnäringsforskning) – och kommer genom ett doktorandarbete och insatser frånseniora forskare främst arbeta med mobilitetsinsikt och medborgardialoger men också kunskaps-och kompetensutveckling via bland annat seminarier och studiebesök.

– Detta är ett mycket viktigt och spännande projekt för oss CeTLeR då det knyter samman forskargrupper och gör det möjligt att utveckla ny kunskap tillsammans med samhällets aktörer i SITE-området, säger Tobias Heldt, senior forskare.

Finansiärer för projektet är Interreg Sverige-Norge, Region Dalarna, Innlandet Fylkeskommun, Visit Dalarna samt de fyra kommunerna och destinationsbolagen i Sälen-Idre-Trysil-Engerdal (SITE).

– Ett utvecklingsarbete helt rätt i tiden som möter regionens investeringar, klimatmålen, använder digitalisering, elektrifiering, samordning med ambitionen att med företag erbjuda nya tjänster som effektiviserar transportsektorn och stärker tillgängligheten i hela regionen, säger projektledare Tiina Ohlsson.

Kontakt

20 Juni 2024