Logotyp för Malung-Sälens kommun

Första mötet för nya kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens sammanträde 11 jan 2023.

Idag träffades den nya kommunstyrelsen för mandatperiodens allra första sammanträde.

Idag behandlades främst val till KSAU, pensionärsrådet, brottsförebyggande rådet m.m. Lilian Olsson (S) och Arne Söderbäck (LPo) var frånvarande och ersattes av Maths Cargård (S) och Tomas Isaksson (LPo).

– Det här känns bra. Vi har en bra dialog mellan majoritet och opposition och alla vill ju kommunen väl, säger oppositionsrådet Anders Rosén (SD) som nu också är 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter.

18 April 2024