Logotyp för Malung-Sälens kommun

Val 2022

Söndag den 11 september var det valdag för valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022.

Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun utgörs av 39 mandat, alltså 39 ledamöter. Här finns information om hur mandatfördelningen blev efter valet 2022.

 

 

Tidigare publicerad information inför valet 2022

Vallokalerna är öppna mellan kl. 08.00 och 20.00. Klockan 20.00 avslutas röstningen och rösterna börjar räknas i vallokalen. Valet till riksdagen räknas först, sedan valet till kommunfullmäktige och sist valet till regionfullmäktige.

Valmyndigheten ansvarar centralt för genomförandet av val. Läs om val och röstning på Valmyndighetens webb. Preliminärt valresultat publiceras på valnatten.

Malung-Sälens kommun ansvarar för det lokala genomförandet av de tre valen. Röstning äger rum i röstnings-/vallokaler på flera platser i kommunen.

Du behöver ha med dig id-handling om du ska rösta i din vallokal på valdagen. Id-handlingen ska vara giltig men i vissa fall kan även en utgången id-handling användas. Det är röstmottagaren som avgör vilka id-handlingar som ska godkännas.

Har du ingen id-handling kan en annan person intyga din identitet, men då måste den personen visa en id-handling.

Valnämnden håller ett sammanträde för preliminär rösträkning onsdag den 14 september 2022 kl. 9.30 på Orrskogen, Malung. Sammanträdet är offentligt vilket innebär att räkningen är öppen för allmänheten.

Mer om preliminärt valresultatet hos Valmyndigheten. Länk till annan webbplats.

Utläggning av valsedlar

I alla röstnings- och vallokaler ska det finnas valsedlar så att väljarna kan genomföra sitt val.

Blanka valsedlar:

Valnämnden ansvarar för att lägga ut blanka valsedlar för de tre olika valen; riksdag, landstings- och kommunfullmäktige. Valnämnden ansvarar också för att lägga ut blanka valsedlar för riksdagspartierna samt för de partier som är representerade i landstings- och/eller kommunfullmäktige.

Namnvalsedlar:

De partier som är representerade i kommunfullmäktige samt de partier som fick över 1 % i senaste riksdagsvalet får lämna sina namnvalsedlar till kansliet så tar valnämnden över ansvaret för att lägga ut dem. Ring till kommunens växel för att boka tid för lämning till kansliet.

Övriga partier ansvarar själva för att lämna namnvalsedlar till röstningslokal och vallokal. Röstningmottagarna tar över ansvaret för att fylla på så länge de räcker. Tider för lämning av valsedlar ska ske 15 minuter före öppning av röstningslokalerna i Malung, entrén på biblioteket och Sälen, receptionen biblioteket samt Skålmogården , entren under förtidsröstningsperioden. Information om valdagen kommer senare.

På Valmyndighetens hemsidawww.val.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan ni finna information om vilka partiers valsedlar som ska finnas utlagda i vilken kommun. Partier som inte anmält sitt deltagande kommer att nekas att lägga ut sina valsedlar. Senast 30 dagar, alltså senast 11 augusti, före valet måste de partier som vill ställa upp i valet anmäla det till Valmyndigheten.

Affischering

Länsstyrelsen har utfärdat ett tillstånd för affischering längs allmänna vägar i Malung-Sälens kommun. Tillståndet gäller under perioden 7 augusti-18 september och du kan läsa hela tillståndet här Pdf, 231.6 kB, öppnas i nytt fönster..

För affischering på andra platser än längs allmänna vägar gäller §10 i kommunens lokala ordningsföreskrifter som du kan läsa här Pdf, 41.5 kB, öppnas i nytt fönster..

Rösträtt till de olika valen

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen den 11 september. Det gäller vid alla val. Dessutom finns det särskilda regler för de olika valen.

Du har rösträtt om du är:

 • 18 år senast på valdagen
 • svensk medborgare och
 • är eller har varit folkbokförd i Sverige

Du har rösträtt till regionfullmäktige om du är:

 • 18 år senast på valdagen
 • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen, regionen, eller
 • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/regionen, eller
 • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen/regionen

Valmyndigheten skickar röstkort till alla röstberättigade i Sverige (drygt 8 miljoner personer) under perioden 16–22 augusti inför valen 2022. De uppgifter om den röstberättigade som står på röstkortet hämtas från folkbokföringen 30 dagar före valdagen, det vill säga den 12 augusti 2022. Det är kvalifikationsdagen för rösträtten.

Om du inte fått eller inte har kvar ditt röstkort kan du beställa dubblettröstkort via formulär på Valmyndighetens webbsida och via Valupplysningens telefon 020-825 825.

Under perioden för förtidsröstningen mellan 24 augusti och 11 september kan du få dubblettröstkort utskrivet i förtidsröstningslokalerna.

Olika sätt att rösta

På valdagen den 11 september kan du rösta i din vallokal eller eller i en lokal för förtidsröstning.

På ditt röstkort står det vilken vallokal du kan rösta i och vallokalens öppettider.

Vad behöver jag för att rösta i vallokalen?

Du behöver ha med dig id-handling om du ska rösta i din vallokal på valdagen. Id-handlingen ska vara giltig men i vissa fall kan även en utgången id-handling användas. Det är röstmottagaren som avgör vilka id-handlingar som ska godkännas.

Har du ingen id-handling kan en annan person intyga din identitet, men då måste den personen visa en id-handling.

Du måste inte ha med dig ditt röstkort när du röstar i en vallokal på valdagen, men det är väldigt praktiskt för att kunna kontrollera att du röstar i rätt vallokal.

Förtidsröstning är möjligt från 24 augusti till och med valdagen 11 september. Röstberättigade kan förtidsrösta på flera platser i kommunen. Röstkort är obligatoriskt vid förtidsröstning.

Biblioteket i Malung
V 34
Ons 11-19
Tor-Fre 11-17
Lör 10-14

V 35-36
Mån-Ons 11-19
Tor-Fre 11-17
Lör 10-14

Biblioteket i Sälen
V 34
Ons 10-18
Tor-Fre 10-16
Lör 10-14

V 35-36
Mån-Ons 10-18
Tor-Fre 10-16
Lör 10-14

Lima MS klubblokal, Lima
Söndag 28 aug 14-18
Söndag 4 sep 10-14

Malungs-Sälens gymnasieskola
Tisdag 30 aug 10 -13

Förtidsröstning på valdagen 11 september öppet 08.00-12.00
Tyngsjö bygdegård
Öje centrumhus
Rörbäcknäs skola
Förskolan/Skolan Sörsjön

Förtidsröstning på valdagen 11 september öppet 08.00-20.00
Kommunkontoret i Malung

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.

Om du inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan din kommun ordna med ambulerande röstmottagare.

Detta gäller dig som inte kan ta dig till röstningslokal på grund av:

 • sjukdom,
 • ålder eller
 • funktionsnedsättning.

Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

Ambulerande röstmottagning på vårdhem
Bompabacken Transtrand Onsdag 31 augusti 9-12
Malungs vårdhem Torsdag den 1 september 9-12
Orrmyrgården Malung Fredag den 2 september 9-12

Ambulerande röstmottning i hemmet
Kan bokas den 6 september och 8 september mellan 09.00-12.00
Bokning kan göras från och med 1 september mellan 08.00-16.00 på telefon 070-6586833

 

Väljare som inte kan lämna hemmet på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning kan lämna sin röst i bostaden eller där hen befinner sig, budet transporterar sedan rösten till en röstningslokal.

Detta är möjligt under samma tid som förtidsröstningen får ske, från och med 24 augusti fram till och med valdagen 11 september.

Budet ska styrka sin indentitet vid inlämning av rösten. Förutom budet måste väljaren även ha ett vittne närvarande som intygar att processen går rätt till. Ett bud och ett vittne ska ha fyllt 18 år.

Bara vissa personer kan vara bud. Budet ska vara minst 18 år gammal och kunna visa upp en id-handling när hen lämnar in budrösten.

Följande personer kan vara bud:

 • din make, maka eller sambo
 • din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
 • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger dig vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter
 • lantbrevbärare
 • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt.

Väljaren ska kunna göra iordning sin röst själv.

Så här budröstar du

1. Gör i ordning din röst genom att i avskildhet lägga valsedeln i valkuvertet. Stäng kuvertet.

2. Lägg ner valkuvertet i ytterkuvertet för budröst och klistra igen det. Du måste ha ett bud och ett vittne närvarande när du lägger ner valkuvertet i ytterkuvertet för budröst.

Du ska inte lägga ner röstkortet i ytterkuvert för budröst.

Om lantbrevbäraren är bud behöver hen inte vara närvarande när du gör i ordning rösten.

3. Fyll i dina personuppgifter på ytterkuvertet.

4. Vittnet och budet ska intyga att röstningen gått till enligt gällande regler genom att skriva under och fylla i sina personuppgifter på ytterkuvertet.

5. Nu kan budet ta din budröst till din vallokal eller till en röstningslokal för förtidsröstning. Där måste budet kunna styrka sin identitet.

Budet behöver ta med sig ditt röstkort om hen ska lämna din röst i en röstningslokal för förtidsröstning.

Läs mer om budröstning hos Valmyndigheten Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kommunens växel: 0280-181 00

E-post: kommun@malung-salen.se

19 Juni 2024