Logotyp för Malung-Sälens kommun

Kvalitet och utveckling

Malung-Sälens kommun arbetar systematiskt med verksamhetsutveckling för att kunna fortsätta att ge service av god kvalitet.

foto: Håkan Olsén

Kommunens övergripande utvecklingsarbete skapar en grund för verksamheterna att arbeta vidare med sitt kvalitetsarbete utifrån den verksamhet man bedriver.

Det övergripande kvalitetsarbetet länkas in i kommunens styrsystem, som består av kommunfullmäktiges verksamhetsplan och budget samt kommunens styrmodell.

I den övergripande verksamhetsplanen finns en långsiktig vision och ett antal prioriterade inriktningsmål. De prioriterade målen anger vad kommunen arbetar för under de närmaste åren.

Målen omfattar:

 • Hållbar tillväxt - att erbjuda bra service, möjliggör strategiska insatser för ökad sysselsättning och tar ett tydligt ansvar för en långsiktigt hållbar utveckling.
 • Kvalitet - att vi har en tillgänglig service, erbjuder en god vård och omsorg och en skola med kvalitet.
 • Kompetens - att vi har engagerade medarbetare som utvecklar verksamheten.
 • Demokrati - att vi har informerade och delaktiga brukare och invånare.

Kommunens kvalitetsarbete bedrivs på flera olika sätt, till exempel genom:

 • Jämförelser med andra kommuner
 • Enkäter till elever, föräldrar och äldre som tar del av våra tjänster
 • Egna uppföljningar av nyckeltal
 • Systematisk klagomålshantering

Malung-Sälens kommun deltar sen 2010 i mätningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK), som drivs av Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Mätningen består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna och beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Antalet kommuner som deltar ökar årligen och är nu cirka 260.

Resultaten för Malung-Sälens kommun

Ta del av Malung-Sälens samt övriga deltagande kommuners resultat i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). Där kan du följa kommunens verksamheter från år till år. Jämföraren erbjuder möjligheten att snabbt få en översikt av Malung-Sälens resultat i tillgänglighet, trygghet, delaktighet, effektivitet och samhällsutvecklare. Urval och vyer är färdiga, och det finns goda möjligheter till vidare analys av resultaten.

Kontakt
Tobias Birgersson, statistikansvarig och projektledare KKiK, 0280-181 20, tobias.birgersson@malung-salen.se

Barn och utbildning

Här hittar du resultat och sammanställningar över barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsarbete.

Förskolans brukarenkät

Centrala och enskilda redovisningar av förskolans brukarenkät

Central sammanställning för kommunens förskolor 2020/2021

Förskolornas enskilda sammanställningar

Södra kommundelen
2020/2021
Malung- Ekorren, Ballongen
Malung - Hästen
Malung - Småttinggården/Snigeln
Malungsfors - Regnbågen, Solstrålen
Yttermalung - Karlavagnen

Norra kommundelen
2020/2021
Sälen och Rörbäcksnäs - Sälens förskolor, Fjällugglan
Lima - Skålmo förskola

Grundskolans trivselenkät

Central sammanställning för kommunens grundskolor år 3-9 2020/2021

Grundskolans föräldraenkät F-2

Central sammanställning av föräldraenkäten år F-2 2019/2020

Fritidshemmens föräldraenkät

Central sammanställning av fritidshemmens föräldraenkät 2020/2021

SiRiS - Kvalitet och resultat i skolan

Hitta all statistik och alla dokument om en kommun eller skola

Skolinspektionen

Regelbunden tillsyn av kommunernas skolor görs av skolinspektionen. Här finns tillsyns- och granskningsbeslut.
Beslut och rapporter gällande tillsyn och granskning av skolor

En medborgarundersökning görs för att få reda på vad invånarna tycker om kommunen. Det är statistiska centralbyrån (SCB) som genomför undersökningen på uppdrag av kommunen.

Undersökningen omfattar tre områden:

 • Medborgarnas betyg på kommunens verksamheter.
 • Medborgarnas betyg på kommunen som en plats att bo och leva på.
 • Medborgarnas betyg på det inflytande de har på kommunens verksamheter och beslut.

Den senaste undersökningen gjordes 2022.

En servicedeklaration beskriver vad du kan förvänta dig när du använder kommunala tjänster.

Gemensam servicedeklaration för tillgänglighet och bemötande. Kommunstyrelsen har beslutat om en övergripande servicedeklaration för alla medarbetare i kommunen.

Malung-Sälens kommun arbetar med att synliggöra och lyfta fram det förbättringsarbete som ständigt pågår i våra verksamheter.

Kommunen har tillsammans med fyra andra kommuner deltagit i ett utvecklingsprojekt som Sveriges kommuner och regioner (SKR) varit initiativtagare till. Vårt deltagande har sin grund i ett av kommunfullmäktgies inriktningsmål som betonar alla medarberes ansvar för ständiga förbättringar av verksamheterna.

Vårt deltagande i projektet har resulterat i att vi nu arbetar mer systematiskt. Vi lär oss att dokumentera förbättringsidéer och genomförda förbättringar. På så sätt kan vi ta vara på alla goda idéer som medarbetarna har på ett strukturerat sätt. Vi kan synliggöra förbättringsarbetet och lära av varandra.

21 Juni 2024