Logotyp för Malung-Sälens kommun

Revisorer

Fr. v. Skol Birgitta Olsson (S), Moa Källén (oberoende), Sten-Inge Eriksson (oberoende) och Jan Kapla (oberoende). Saknas på bilden gör Peter Dismats (oberoende).

Utöver den uppföljning och kontroll av verksamheten som kommunstyrelsen bedriver för att se till att besluten följs och målsättningar uppnås, har kommunfullmäktige egna revisorer.

Revisorerna ska granska all verksamhet som bedrivs inom nämnderna, om denna bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De ska även pröva om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna avger varje år en revisionsberättelse där de sammanfattar det gångna årets granskningar och utifrån denna beslutar sedan kommunfullmäktige om nämnderna kan beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Revisorerna gör även särskilda granskningar, och avger rapporter om dessa.

Kommunfullmäktige har utsett fem revisorer för mandatperioden 2023-2026. De förtroendevalda revisorerna anlitar professionella revisorer till sin hjälp, från KPMG.

Revisorer

Sten-Inge Eriksson (oberoende)
ordförande
steninge.eriksson@malung-salen.se

Skol Birgitta Olsson (S)
vice ordförande
birgitta.olsson@malung-salen.se

Peter Dismats (oberoende)
Moa Källén (oberoende)
Jan Kapla (oberoende)

Revisionsrapporter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Slutrapport Lokalförsörjning Malung-Sälens kommun.pdf Pdf, 184.7 kB. 184.7 kB 2023-09-11 14.37

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Rapport- Granskning av LSS Malung-Sälens kommun 2022.pdf Pdf, 415 kB. 415 kB 2023-04-27 08.02

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Granskning av kompetensförsörjning (faktagranskad).pdf Pdf, 315.5 kB. 315.5 kB 2023-04-27 08.01

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Revisionsrapport Granskning av orosanmälningar.pdf Pdf, 110.6 kB. 110.6 kB 2022-02-04 13.59
Grundläggande granskning Malung-Sälen 2019.pdf Pdf, 96 kB. 96 kB 2022-02-04 13.59
GR - skolplikt och trygghet.pdf Pdf, 99.6 kB. 99.6 kB 2022-02-04 13.59

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Översiktlig granskning av delårsrapport per 2019-08-31.pdf Pdf, 7.9 MB. 7.9 MB 2022-02-04 13.59
Revisorenas utlåtande avseende delårsrapport per 2019-08-31.pdf Pdf, 501 kB. 501 kB 2022-02-04 13.59

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Granskning av bokslut och årsredovisning 2018 AN190416.pdf Pdf, 178.2 kB. 178.2 kB 2022-02-04 14.03
Rapport internprissättning Fastighetsenheten_181003.pdf Pdf, 322.6 kB. 322.6 kB 2022-02-04 14.03
Rapport internprissättning IT_181003.pdf Pdf, 199 kB. 199 kB 2022-02-04 14.03
Delårsrapport 2018.pdf Pdf, 757.7 kB. 757.7 kB 2022-02-04 14.03
Granskning av IT-enheten.pdf Pdf, 918 kB. 918 kB 2022-02-04 14.03
Delårsbokslut 2018.pdf Pdf, 125.3 kB. 125.3 kB 2022-02-04 14.03
Revisionsberättelse.pdf Pdf, 220.6 kB. 220.6 kB 2022-02-04 14.03
21 Juni 2024