Logotyp för Malung-Sälens kommun

Krav på livsmedelslokaler

Livsmedelslokalen ska vara utformad och anpassad till den hantering du har. Den ska hållas ren och vara i gott skick.

Allmänna krav

Det är du som livsmedelsföretagare som ska bedöma om lokalen är lämplig för din tänkta livsmedelshantering. Lokalens utformning och inredning ska göra det möjligt att sköta all hantering som sker i verksamheten på ett hygieniskt och säkert sätt.

Här är några saker att tänka på:

 • Ytor ska vara gjorda av material som är släta, täta och lätta att rengöra. Exempel på lättskötta material är rostfritt, kakel och klinkers.
 • Bänkar och hyllor ska antingen sluta tätt mot golv och väggar, eller vara byggda så att man lätt kommer åt att göra rent under och bakom inrdening
 • Skadedjur ska inte kunna ta sig in i lokalen.
 • Det ska finnas tillräckligt med beredningsytor, utrymme för varumottagning och för förvaring, så som lager, förråd, kylar och frysar. Lämplig utrustning för exempelvis nedkylning och varmhållning.
 • Det ska också finnas tillgång till varmt och kallt rinnande vatten. Särskild plats för handtvätt med rinnande vatten, flytande tvål och pappershanddukar.
 • En särskild toalett för livsmedelspersonalen för att minska risken för smittspridning av bakterier och virus
 • Diskning ska ske i ett separat diskutrymme.
 • Ventilationen ska vara anpassad efter verksamheten.
 • Kemikalier och städutrustning ska förvaras skiljt från livsmedel.
 • Sopor ska förvaras övertäckta och åtskilda från livsmedelshanteringen. Kom ihåg att sortera ut de avfall som går.
 • Genererar livsmedelsverksamheten en större mängd fett, ska en fettavskiljare vara installerad. Tänk på att tömning ska ske kontinuerligt. Placeringera fettavskiljaren i separat utrymme väl avskilt från hantering och förvaring av livsmedel.

  Kontakta Vamas för mer info för just din verksamhet gällande avfall och fettavskiljare Länk till annan webbplats.

Bra flöde

För att det ska vara lätt att arbeta och för att förhindra att livsmedel förorenas är det viktigt att ha ett bra flöde genom hela lokalen och i varje enskilt utrymme. Tänk till exempel på att smutsig disk och avfall inte transporteras genom beredningsutrymmen där oförpackade livsmedel hanteras. Omklädningsrummet bör vara placerat så att det går att byta om till arbetskläder innan man kommer in i köket.

Vid renovering

Meddela Miljökontoret när en verksamhet förändras eller renoveras. Om renoveringen av livsmedelslokalen är stor och involverar bland annat ändring av ventilationen, och/eller bärande väggar ska Stadsbyggnadskontoret kontaktas för ev. ansökan om bygglov/annan anmälan.

Kom ihåg att vid nybyggnation och installation av bland annat ventilation, ska en brandskyddskontroll och besiktning göras. Kontakta auktoriserad sotare för kontroll.

Ta hjälp av din branschorganisation

Känner du dig osäker på vad som gäller för din livsmedelslokal kan du ta hjälp av en konsult eller från din branschorganisation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

19 Juni 2024