Logotyp för Malung-Sälens kommun

Kartor och mätning

Det är stadsbyggnadskontoret som ansvarar för kommunens digitala kartmaterial. Kontakta oss när det gäller mätning, GIS och kartor.

Mätning

  • Påvisning av gränser
  • Utsättning och inmätning
  • Projekteringsmätning

GIS och kartor

  • Kartutdrag som dwg-fil eller annat vektorformat
  • Specialkartor
  • Malung- Sälens kommun använder referenssystem SWEREF 99 13.30 och RH 2000.

Vad är GIS?

GIS är förkortning för Geografiska informationssystem. I korthet betyder det datorprogram där man kan kombinera geografiska data med andra typer av data och presentera dem tillsammans som kartor. GIS används inom kommunen för utveckling, planering och byggande. Som kommun - invånare kan du använda geografisk information för att hitta och få information om platser.

Kontaktperson

Kartor och mätning
Anders Eriksson, GIS-ingenjör
0280-181 64
anders.s.eriksson@malung-salen.se


20 Juni 2024