Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Trafikinformation

Längre tider med nedfällda järnvägsbommar i centrala Malung

Vid ett antal tillfällen under januari-mars 2020 kommer godståg bli stående över järnvägskorsningar i centrala Malung. Anledningen är tillfällig manuell spårväxling till och från omlastningsterminalen i Malungsfors, där godstågen lossar och lastar.

Vi beräknar att järnvägsbommarna kommer att ligga nere cirka 15 minuter men arbetar för att störningarna ska bli så kortvariga som möjligt.

Undvik de planerade stoppen

Järnvägstransporterna sker fredagar, lördagar och söndagar, tur och retur Malungsfors. Den tillfälliga manuella spårväxlingen gäller under januari-mars och det rör sig om stopp vid totalt ett 30-tal tillfällen.

Järnvägskorsningarna som påverkas:

  • E16/Brogatan
  • Backbyvägen
  • Gång/cykelvägen Bryggargatan (Kringelkroken)

Det är livsfarligt och inte tillåtet att gå eller cykla förbi fällda bommar, eller att vistas på spåren. Tåget kan närsomhelst starta.

Håll vägar öppna för ambulans och räddningstjänst

Vi uppmanar trafikanter som råkar hamna i kö att stå kvar i bilkön, trots en beräknad väntetid på cirka 15 min. Alternativa vägar ska hållas fria för ambulans och räddningstjänst.

Vi ber om överseende för den störning vi orsakar och uppmanar vägtrafikanter att välja andra tider om det finns möjlighet.

Kontakt

  • Samhällsplanerare Christer Dahlenlund, Trafikverket: 010–1241556
  • Trafikverkets pressjour 0771–311500

Länk till Trafikverkets info här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2020-01-08 av