Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Personal räddningstjänsten

Heltidspersonal

Räddningschef
Per Hampus
Förvaltningschef
Telefon: 0280-182 61
E-post: per.hampus@malung-salen.se

Brandinspektör
Hasse Andersson
Byggnadstekniskt brandskydd
Tillsyn enligt LSO
Tillstånd och tillsyn av brandfarlig och explosiv vara
Telefon: 0280-183 88
E-post: hasse.andersson@malung-salen.se

Admin
Mats Lenne
Telefon: 0280-182 60
Utbildning
E-post: mats.lenne@malung-salen.se

Tillförordnad beredskapssamordnare: Hasse Andersson

Tillförordnad säkerhetssamordnare: Per Hampus

Deltidspersonal

Malungs räddningskår

Fyra brandförmän
15 brandmän
Tre RCB (räddningschef i beredskap)

Transtrands räddningskår

Tre brandförmän
6 brandmän

Sälens räddningskår

Fyra brandförmän
12 brandmän

Sidan uppdaterad 2018-02-16 av