• Kontakt

Personligt ombud

Personliga ombud vänder sig till dig med ett långvarigt psykiskt funktionshinder och som upplever att du ej får den hjälp du behöver.

Hur ansöker du om personligt ombud?

Tag kontakt med oss, själv eller med hjälp av någon annan för att få information och ansökningshandlingar. Det viktiga är att det är din egen önskan.

Vi kommer överens om en tid för en träff och då kommer du att erbjudas möjlighet till stöd och/eller rådgivning utifrån dina behov, önskemål och rättigheter.

Sidan uppdaterad 2021-03-18 av