Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Daglig verksamhet, sysselsättning

Dagcenter

Daglig verksamhet är till för vuxna personer som har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Verksamheten vänder sig också till personer som har en intellektuellt funktionsnedsättning efter en hjärnskada.

Dagcenters målsättning är att erbjuda vuxna utvecklingsstörda en meningsfull daglig verksamhet, så att de kan tillvarata och utveckla sina personliga resurser och bli så självständiga som möjligt.

Utifrån den övergripande målsättningen upprättas en individuell målsättning och åtgärdsplan som bygger på varje omsorgstagares behov och önskemål.

Verksamheten innefattar legojobb åt olika firmor och praktikplatser för omsorgstagare. Exempel på aktiviteter för omsorgstagarna är: Teater, målning, broderier, återvinna och göra eget papper, musik i grupp, bad, utflykter, bokläsning, data, träningskök, återvinning och enklare träning för att upprätthålla olika funktioner. Sinnesträning i upplevelserum. I verksamheten görs även små alster som sedan säljs till allmänheten.

Buskgården är en daglig verksamhet för funktionshindrade. Målsättningen är att varje brukare ska ha en strukturerad och meningsfull daglig verksamhet utifrån sina förutsättningar. 

Sidan uppdaterad 2020-09-11 av