Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Medicinskt ansvarig

Inom kommunen har MAS tillsammans med verksamhetschef ett lagstadgat ansvar för att kravet på hög patientsäkerhet och god kvalitet i vården ska tillgodoses.

Uppgiften är reglerad i hälso- och sjukvårdslagen och innebär bland annat att se till att patienten får en god och säker vård och att det finns ändamålsenliga rutiner för till exempel läkemedelshantering, läkarkontakt och hjälpmedel.

I uppdraget ingår även att utföra kvalitetskontroller samt att anmäla allvarliga risker och brister till Läkemedelsverket och Inspektionen för vård och omsorg (IVO), enligt Lex Maria.

Sidan uppdaterad 2020-02-25 av