Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Vanliga frågor och svar

Malung-Sälens kommun följer rekommendationerna som ansvariga myndigheter har tagit fram och har beredskap för ett eventuellt förändrat läge. Här finner du svar på de vanligaste frågorna som vi får just nu.
Sidan uppdateras löpande.

Vilka verksamheter omfattas av de nya reglerna i matbranschen och kan jag och mina vänner gå ut och äta på restaurang?

Frågor och svar om de nya reglerna för restauranger, krogar m.m finns här hos Folkhälsomyndigheten.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommer folkomröstningen om vindkraft på Ripfjället den 17 maj påverkas?
Det vet vi inte i nuläget, men vi har kontinuerlig dialog med Valmyndigheten om frågan.

Hur kan jag skydda mig själv och andra i dessa virustider?
Var noga med handhygienen och tvätta händerna med tvål och vatten ofta och noggrant. Av omtanke om dig själv och andra, stanna hemma om du har sjukdomssymtom som exempelvis feber, hosta, halsont eller andra symtom på luftvägsinfektioner.

Varför stänger inte skidanläggningarna i kommunen?
Malung-Sälens kommun driver inte skidanläggningarna, men de företag som gör det har  gjort flera åtgärder för att minimera smittspridning och skapa en trygg miljö för gäster och medarbetare, baserat på Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Dessutom: ingen after-ski, stängda gondolliftar, begränsningar i antal besökare i värmestugor samt organisering av liftköer så att närkontakt undviks.
En viktig del i arbetet är den samverkan som sker mellan berörda regioner, länsstyrelser, destinationsbolag och skidanläggningar i syfte att minimera smittspridning och skapa trygga miljöer för gäster och medarbetare.
Folkhälsomyndigheten betonar att tillgängliga miljöer för friskvård och idrottsutövning är viktiga i den aktuella situationen, och dit hör skidanläggningar. Gästers och medarbetares trygghet är alltid första prioritet när skidanläggningarna håller den delen av samhällsinfrastrukturen öppen.

Vad har kommunen för beredskap om smittan sprids här?
Kommunen följer utvecklingen noga och krisledningsgruppen har dagliga möten. Gruppen går igenom läget i kommunens egna verksamheter, stämmer av vilka frågor som kommer in och tar sedan beslut om vilka åtgärder som behövs. Gruppen har nära kontakt med Länsstyrelsen, Region Dalarna m.fl. Kommunen informerar också via egna kanaler.

Får ni på kommunen veta om det finns kommuninvånare som är smittade?
Region Dalarna informerar bara kommunen om det finns anledning att verksamheterna ska agera på ett särskilt sätt. På grund av patientsekretessen lämnar Region Dalarna inte ut info om smittade, misstänkt smittade och inte heller vilka personer som kan behöva provtagning. Om kommunen skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade invånare så omfattas de av patientsekretess. Därför lämnar kommunen aldrig ut uppgifter om patienter. Patientsekretessen omfattar inte bara sjukdomstillstånd utan även t. ex bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid känna stort förtroende för personalen i vården och den kommunala omsorgen, därför är patientsekretessen viktig.

Vad händer om många anställda inom omsorgen blir sjuka?
Vi har en fastställd prioriteringsordning på de allra viktigaste uppgifterna. Det finns sedan tidigare en planering där de basala behoven hos omsorgstagarna går först. Blir många anställda sjuka samtidigt kommer vi att prioritera omvårdnad samt hälso- och sjukvård. Vid behov prioriteras serviceinsatser bort. 

Vad har personalen i Malung-Sälens kommun fått för restriktioner/instruktioner?
Våra medarbetare ska stanna hemma om de är sjuka.

Hur tänker ni kring hygien?
Vi har tydliga rutiner kring hur vi arbetar med basal hygien och våra medarbetare är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma och följer de rekommendationer Folkhälsomyndigheten tagit fram.

Sidan uppdaterad 2020-03-27 av