• Kontakt

Hemsjukvård

Hemsjukvården inbegriper hälso- och sjukvårdsuppgifter i hemmet som utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast.

När kan man få hemsjukvård?

När man inte på egen hand eller med stöd kan ta sig till vårdcentralen, kan man få hjälp i hemmet.I kommunens hemsjukvård arbetar distriktssköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Ansöka om hemsjukvård

För att bli inskriven i hemsjukvården ska din vårdcentral ha gjort en bedömning att du behöver hemsjukvårdsinsatser. Man kan få hemsjukvård dygnet runt, årets alla dagar. Hemsjukvården riktar sig till alla personer oavsett ålder och sjukdom. Hemsjukvård och hembesök kan vara både planerade och mer tillfälliga besök i hemmet.

Hemsjukvårdsinsatser

Exempel på insatser som kan förekomma är såromläggning, provtagning, insulingivning och medicindelning. Hemsjukvårdsinsatserna utförs ibland på delegation av hemtjänstens personal.

I hemsjukvården ingår också rehabilitering i hemmet, anpassning av boendemiljö och intyg om bostadsanpassning, ordination och utprovning av hjälpmedel i hemmet.

Sidan uppdaterad 2021-08-04 av