• Kontakt

Vanliga frågor och svar

Uppdaterad 2021-03-10

Malung-Sälens kommun följer rekommendationerna som ansvariga myndigheter har tagit fram och har beredskap för ett ev. förändrat läge. Här finns svar på de vanligaste frågorna som ställs.

Hur kan utländska medborgare göra coronatest i vår kommun?
Vid symtom kan de vända sig till någon av våra vårdcentraler för inbokning av PCR-prov.
  • Malungs vårdcentral: 0280-49 82 07
  • Sälens vårdcentral: 0280-49 84 00

Efter Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer där skolbarn ska vara hemma när vårdnadshavare testats positivt, hur länge ska barnen vara hemma? Hur många dagar efter vårdnadshavarens positiva svar eller insjuknande?
Smittskydd Dalarna, Helena Ernlund:
Sju dagar efter indexfallets provtagningsdatum, precis som för övriga hushållskontakter. Sedan får de gå till skolan men de ska fortsatt avstå från fritidsaktiviteter under ytterligare sju dagar och förstås vara vaksamma på symptom.

Ska barn/vuxna i samma hushåll gå till jobb och skola medan en hushållsmedlem väntar på provsvar? Dvs är det först om ett svar är positivt som hushållsmedlemmarna ska vara hemma?
Smittskydd Dalarna, Helena Ernlund:
Ja, det är först om det är ett positivt svar som hushållsmedlemmarna ska vara hemma. Anledning till det är väldigt stor andel människor som stannade hemma så fort någon blev förkyld mm.

Egenprovtagningsmoduler/allmänheten: när man inte själv kan ta sig till egenprovtagningsplatsen då man inte har bil eller har symtom som gör att man inte kan/ska/bör gå dit själv; kan man skicka ombud? Under vilka omständigheter får man vända sig till vårdcentralen för att få hjälp med provtagning?
Smittskydd Dalarna, Helena Ernlund:
Till apoteken kan man ska man skicka ombud, dit får man alltså inte komma själv om man är sjuk. Men till provtagningsstationerna har de inte möjlighet att ta emot ombud. De som ska ta kontakt med vårdcentral är dels barn under 16 år och sedan är det så att det är omöjligt att få prov på annat sätt så får man också vända sig dit. Men annars är det barn, de som saknar e-legitimation och om man saknar svenskt personnummer.

Hur ska jag göra om jag kan ha utsatts för coronasmitta?
Om du har haft nära kontakt med en person som visat sig ha covid-19, är det viktigt att du är uppmärksam på hur du mår.

Symtom kan vara förkylning, nästäppa, hosta, feber, andningsbesvär, huvudvärk, tryck över bihålor i ansiktet, muskel- eller ledvärk eller diarré. Det är också ganska vanligt att man tappar lukt och smak. Symtomen är ofta mycket milda.

Vad gäller om jag som är vårdnadshavare blir permitterad från mitt arbete?
Permittering, på hel- eller deltid, innebär att du tillfälligt arbetsbefrias av arbetsgivaren, men har kvar din anställning och står till förfogande om läget förändras.

Om ett barns vårdnadshavare blir permitterad så har barnet rätt att behålla sin plats i förskola/fritids. Är du permitterad på deltid är det den tid du arbetar som gäller för barnets vistelse, förutsatt att du inte har en make/maka/sambo som är hemma utan sysselsättning. Om tiden understiger 15 timmar kan vistelsetiden kompletteras med de bestämda 15-timmarstiderna.

Är vårdnadshavaren permitterad på heltid gäller samma regler som för arbetssökande, att du har rätt till förskola 15 timmar/vecka men inte fritidsplats. Meddela förändring av inkomst och schema via e-tjänsten för förskola/fritidshem. Vid frågor – kontakta barnets rektor.

Hur skiljer man allergiska symtom från coronaviruset?
Om du misstänker att barnet har allergiska symtom (typiska):

  • Behandla med allergi-/astmamedicin enligt ordination eller enligt tillverkarens rekommendationer. Om barnet inte har feber och symtomatisk behandling hjälper är det troligen allergiska symtom.
  • Vissa symtom är typiska för allergi och talar emot att det är orsakat av Coronavirus: Serienysningar, klåda i ögon, näsa och svalg samt pipande/väsande andning (astma)
  • Feber är aldrig orsakat av allergi, så tillkommer feber till ”allergisymtomen” så ska barnet vara hemma.
  • Covid-19 är smittsamt. Därför är det i regel flera i familjen som är sjuka, åtminstone om symtomen funnits några dagar.

Vilka verksamheter omfattas av de nya reglerna i matbranschen?

Frågor och svar om de nya reglerna för restauranger, krogar m.m finns här hos Folkhälsomyndigheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur kan jag skydda mig själv och andra i dessa virustider?
Var noga med handhygienen och tvätta händerna med tvål och vatten ofta och noggrant. Av omtanke om dig själv och andra, stanna hemma om du har sjukdomssymtom som exempelvis feber, hosta, halsont eller andra symtom på luftvägsinfektioner.

Vad har kommunen för beredskap om smittan sprids här?
Kommunen följer utvecklingen noga och krisledningsgruppen har dagliga möten. Gruppen går igenom läget i kommunens egna verksamheter, stämmer av vilka frågor som kommer in och tar sedan beslut om vilka åtgärder som behövs. Gruppen har nära kontakt med Länsstyrelsen, Region Dalarna m.fl. Kommunen informerar också via egna kanaler.

Får ni på kommunen veta om det finns kommuninvånare som är smittade?
Region Dalarna informerar bara kommunen om det finns anledning att verksamheterna ska agera på ett särskilt sätt. På grund av patientsekretessen lämnas inte ut info om smittade, misstänkt smittade och inte heller vilka personer som kan behöva provtagning. Våra invånare ska alltid känna stort förtroende för personalen i vården och den kommunala omsorgen, därför är patientsekretessen viktig.

Vad händer om många anställda inom omsorgen blir sjuka?
Vi har en fastställd prioriteringsordning på de allra viktigaste uppgifterna. Det finns sedan tidigare en planering där de basala behoven hos omsorgstagarna går först. Blir många anställda sjuka samtidigt kommer vi att prioritera omvårdnad samt hälso- och sjukvård. Vid behov prioriteras serviceinsatser bort. 

Vad har personalen i Malung-Sälens kommun fått för restriktioner/instruktioner?
Våra medarbetare ska stanna hemma om de är sjuka.

Hur tänker ni kring hygien?
Vi har tydliga rutiner kring hur vi arbetar med basal hygien och våra medarbetare är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma och följer de rekommendationer Folkhälsomyndigheten tagit fram.

Sidan uppdaterad 2021-03-10 av