• Kontakt

Coronaviruset (covid-19)

Kommunen har mobiliserat resurserna för att skapa en så pandemisäker miljö som möjligt och följer självklart Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Malung-Sälens kommun anpassar sina fritids-, omsorgs- och andra verksamheter för att hjälpa personal och allmänhet att följa gällande råd och rekommendationer.

Vi arbetar för att förhindra smittspridning till brukare och kunder, personal och besökare och vi håller en kontinuerlig dialog med näringslivet för att tillsammans jobba för bra service med säkerhet.

Sidan uppdaterad 2022-01-17 av