Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Ansvarsfördelning kommun/region

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård till personer som bor i kommunens särskilda boenden och gruppbostäder samt till personer som inte kan ta sig till vårdcentralen. Det betyder att vi ser till att du som inte kan ta dig till vårdcentralen kan få sjukvård i hemmet.

Kommunen ansvarar för:

  • Hemsjukvård
  • Planerade och tillfälliga hembesök
  • Rehabilitering i hemmet
  • Anpassning av boendemiljö och intyg om behov av bostadsanpassning
  • Utprovning av hjälpmedel i hemmet

Region Dalarna ansvarar för:

  • Akutsjukvård, slutenvård, öppenvård, specialiserad vård och rehabilitering
  • Läkarinsatser och andra specialistinsatser i den kommunala hälso- och sjukvården
  • All sjukvård för dig som inte är inskriven i hemsjukvården.


Hur får jag hemsjukvård?
Om du är behov av hemsjukvård ska du kontakta vårdcentralen. De hjälper dig få den vård du behöver.

Mer information finns på Vårdcentral Malunglänk till annan webbplats och Vårdcentral Sälen-Limalänk till annan webbplats

Sidan uppdaterad 2020-02-25 av