• Kontakt

Rubinen

Rubinen är en gruppbostad för personer med funktionsnedsättning.

Målet med verksamheten är att vi skall skapa ett normalt och meningsfullt boende för de boende så att de ska kunna klara sina dagliga kontakter och liv utifrån sina förutsättningar på ett tillfredsställande sätt. Vi vill kännetecknas av att de boende och deras anhöriga ska känna tillit, tycka att personalen är engagerade och flexibla.

På fritiden nyttjar vi så långt som möjligt samhällets utbud.


Sidan uppdaterad 2021-06-30 av