• Kontakt

Björkbacken

Björkbacken är en gruppbostad för personer med funktionsnedsättning.

Vårt mål är att skapa ett normalt och meningsfullt boende så att de som bor här ska kunna klara sina dagliga kontakter och liv utifrån sina egna förutsättningar på ett tillfredsställande sätt. Vi vill kännetecknas av att vara flexibla, lyhörda, engagerade och kunna ge tillit/trygghet till boende och anhöriga.

På fritiden försöker vi så långt som möjligt använda samhällets utbud. Vi besöker ofta biblioteket, deltar i FUB:s fester och länsdans. Semesterresor anordnas beroende av omsorgstagarens intresse och tolerans gentemot varandra.

Sidan uppdaterad 2021-06-30 av