Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Ledsagare

Ledsagning

Insatsen ges till personer med behov av delaktighet i samhället, men som på grund av sin funktionsnedsättning är hindrad till detta. Orsakerna till behovet är många gånger den fysiska miljöns otillgänglighet. 

Då du pga hälsoskäl inte kan åka ensam till olika inrättningar t ex lasarett, tandläkare etc, har Du möjliget att genom kommunens försorg erhålla ledsagarservice. Avgift tas ut med ett fast pris per tillfälle.

Ledsagning ingår i hemtjänsttaxan nivå 1-3, avgiften fastställs efter ditt omvårdnadsbehov och grundar sig på din inkomst.

Sidan uppdaterad 2020-05-06 av