• Kontakt

Tillfällig vistelse

Information till dig som är i behov av hemtjänstinsatser eller hälso- och sjukvårdsinsatser som planerar att tillfälligt vistas i Malung-Sälens kommun

Tillfällig vistelse i Malung-Sälens kommun

Om du planerar att tillfälligt vistas i Malung-Sälens kommun och har behov av stöd som exempelvis hemtjänst eller larm ska du kontakta biståndshandläggare i den kommun där du bor. Biståndshandläggaren i din hemkommun kommer efter sin utredning och om du blir beviljad insatser, meddela detta till Malung-Sälens kommun som sedan ansvarar för att verkställa insatserna, där du kommer att vistas.

Hjälpmedel

Du som har behov att låna hjälpmedel under vistelsen kontaktar Dalarnas hjälpmedelscenter.

E-post: ldhjalpmedel@regiondalarna.se.Telefon Kundservice Borlänge: 0243-49 78 70 Tele Q. Telefontid: Mån- fre kl 08.00-16.00.

Hemsjukvård

Om du under din vistelse i Malung-Sälens kommun har hemsjukvård som måste utföras i hemmet av arbetsterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska, kontakta i god tid din ordinarie utförare i din bosättningskommun, för beställning av hemsjukvård under din tillfälliga vistelse i Malung-Sälens kommun.

Din utförare får upplysning med kontaktuppgifter till hemsjukvården genom vår enhetschef HSR som finns på tel 0280-183 22.

Tillfällig vistelse i annan kommun

Bor du i Malung-Sälens kommun och planerar att åka till en annan kommun och har behov av stöd och hjälp under vistelsen, kontakta din biståndshandläggaren.

Information till biståndshandläggare i bosättningskommun

Nedanstående information syftar till att underlätta handläggningen och verkställigheten gällande de personer som tillfälligt vistas i Malung-Sälen och som har behov av insatser från socialtjänsten och/eller hemsjukvården.

Fyll i och skicka undertecknad beställning Pdf, 211.4 kB, öppnas i nytt fönster. till adress som finns angiven på mallen

Tänk på att beställningen måste grundas på en aktuell behovsbedömning. Som bosättningskommun är det viktigt att ni utreder det förväntade behovet och därmed tar hänsyn till det boende som personen har här i Malung-Sälen.

Beställningen ska komma till Malung-Sälens kommuns biståndsenhet 14 dagar innan personen kommer till kommunen, detta för att våra utförare ska få en möjlighet att planera verkställigheten av insatser

Vid de beställningar där hälso- och sjukvårdsuppgifter bedömts som egenvård ska underlag för den bedömningen, dvs egenvårdsintyg, medfölja beställningen.

Kom ihåg att bifoga aktuell genomförandeplan eller annan specifikation av insatser som underlag till utföraren.

Malung-Sälens kommun fakturerar bosättningskommunen efter vistelsens slut. Det är bosättningskommunens ersättningsbelopp som gäller varför det måste anges i beställningen.

Sidan uppdaterad 2020-09-21 av