Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Färdtjänst/riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst är ett komplement till allmänna kommunikationer. Färdtjänst kan du få som har en långvarig funktionsvariation. Du behöver ansöka om färdtjänst.

Färdtjänst

Färdtjänsten är ett komplement till linjetrafiken och ett särskilt tillstånd krävs för att få resa med färdtjänsten. Färdtjänsten är en reseform som bygger på samåkning och ingår i den anropsstyrda servicetrafiken. Av miljö- och kostnadsskäl planeras och samordnas färdtjänstresor med andra serviceresor som exempelvis sjukresor. Resorna genomförs med olika typer av servicefordon beroende på hur färdtjänsttillståndet ser ut. Du får resa obegränsat med färdtjänsten i hela Dalarnas län.

För att beviljas färdtjänst krävs att funktionsnedsättningen beräknas ha en varaktighet på minst tre månader. Det är funktionsnedsättningens omfattning som avgör om du har rätt till färdtjänst. Färdtjänst kan inte beviljas på grund av att allmän kollektivtrafik saknas eller är dåligt utbyggd.

Det är Region Dalarna som ansvarar för färdtjänsten.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst innebär ersättning för personer som har merkostnader vid resa på grund av en stor och varaktig funktionsnedsättning.

Utgångspunkten för bedömning är alltid allmänna kommunikationer. Resa med taxi/specialfordon kan bli aktuellt först om sökanden inte klarar någon form av allmänna kommunikationer, inte ens med hjälp av ledsagare. Riksfärdtjänst ska inte beviljas för att befintliga kommunikationer går för sällan eller vid fel tid, att det är långt till hållplatsen eller att lokal anslutning saknas. Det är funktionsvariationens svårighetsgrad som avgör vilket färdmedel som får användas samt behovet av ledsagare.

Beviljas du riksfärdtjänst får du tillsammans med beslutet ett resetillstånd med information och telefonnummer om hur du bokar din resa.

Sidan uppdaterad 2020-02-18 av