Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Orrmyrgården

Orrmyrgårdens äldreboende

Orrmyrgården är beläget i Malung, söder om Moravägen. Avståndet till centrum är ca 1 km.

Orrmyrgården består av fyra boendeavdelningar varav två är demensavdelningar. Det finns totalt 62 lägenheter varav en är korttidsplats. Orrmyrgården har även ett storkök, kontorslokaler för enhetschef, kanslist och sjuksköterskor.

Vaktmästare finns för huset.

Övergripande mål för samtliga verksamheter på Orrmyrgården är att det skall kännas tryggt och gott att få flytta in på Orrmyrgården på ålderns höst. Tryggheten skapas av ett gott rykte, vilket vi som professionell personal kan åstadkomma, i våra möten med boende, anhöriga och övriga besökare. Vi som är anställda på Orrmyrgården verkar för att alla boende känner sig trygga och får ett bra bemötande av all personal.

Kvalitetsarbete pågår ständigt, bland annat för att hitta bättre rutiner med möjliga individuella lösningar för de boendes behov och arbete med medicin- tekniska hjälpmedel.

Vi har återkommande samtal om tystnadsplikt och bemötande.

Vi har varje år lyft- och förflyttningsteknik.

Varje avdelning har:

Ombud för medicintekniska produkter

Munvårdsombud

Inkontinensombud

Hygienombud


Sidan uppdaterad 2019-05-29 av

Karta