• Kontakt

Eget kök och matråd

Varannan månad träffas matrådet på Orrmyrgården där bland annat maten som lagas i det egna köket diskuteras. På mötena deltar nu även boende så att de kan lämna synpunkter och komma med förslag. Matrådet är ett bra forum för planering av kosten och där allas synpunkter kan tas upp till diskussion.

Vid det senaste mötet deltog Jennie Eriksson från köket, undersköterskeeleven Maria Dölhed, undersköterskan Marie Juhlin, enhetschefen Marita Jonsson samt Vega Ericson (”det var kul att vara med på dagens möte”) som är boende på Orrmyrgården.

Orrmyrgården i Malung består av fyra boendeavdelningar varav två är demensavdelningar. Det finns totalt 62 lägenheter varav en är korttidsplats.

Sidan uppdaterad 2019-03-14 av