Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Boende

Malungs Vårdhem


Särskilt boende är ett samlingsnamn för äldreboende och korttidsplats som ibland benämns vård- och omsorgsboende.


I Malung-Sälen finns fyra äldreboenden. Något kösystem till våra boenden finns inte utan det är enbart individens behov som styr. Inom tre av våra äldreboenden finns avdelning med särskild inriktning, så kallat demensboende.

Äldreboende

När man av olika skäl inte längre kan bo kvar i eget boende erbjuder kommunen plats inom särskilda boendeformer. I ett äldreboende hyr man själv sin lägenhet och har därmed möjlighet att söka bostadstillägg. Utöver hyra betalar man för mat och omsorg. Personal finns tillgänglig dygnet runt. Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvård till och med sjuksköterskenivå för personer som bor i särskilt boende.

I ett demensboende finns det utbildad personal som har särskilda kunskaper om demenssjukdomar. För att få bo i ett gruppboende för demenssjuka krävs en av läkare utförd demensutredning.

I kommunen finns totalt 149 platser för särskilt boende.  

Korttidsplats

Inom kommunens äldreboenden finns korttidsplatser där omsorgstagare kan vistas under en begränsad period, till exempel när anhöriga behöver avlösas i hemmet för att få möjlighet till vila, få avkoppling och/eller resa bort. Avlösningen kan vara kontinuerligt återkommande så kallad växelvård.

I kommunen finns totalt 20 korttidsplatser.

Hälso- och sjukvård

Inom särskilt boende och på korttidsplats ansvarar sjuksköterskor, distriktssköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster för att leda det dagliga arbetet med sjukvård och rehabilitering utifrån den enskilda individens behov.

Sjuksköterskorna är tillgängliga dygnet runt och varje vårdtagare har tillgång till en ansvarig sjuksköterska.

Bostadstillägg-vart vänder jag mig

Pensionsmyndigheten handlägger bostadstillägg. Här kan du göra en beräkning för att se om du har rätt till bostadstillägglänk till annan webbplats.

Aktuellt


 • Körsång på Bompabacken
  Äldreboendet Bompabacken fick besök av Måndagskören som sjöng, spelade och bjöd på tårta. En aktivitet som uppskattades mycket av de boende.
  Läs mer

 • Pizzakväll på Malungs vårdhem
  Nyligen arrangerades det en trevlig pizzakväll på Malungs vårdhem, avdelning Rönnebo. Alla lät sig väl smaka och stämningen var på topp.Avdelningen består av 12 enkelrum och 2 dubbelrum. Till rummen hör ett litet kokskåp och rejäla duschutrymmen. Säng inklusive madrass och sängbord ingår samt täcke och kuddar.För den som flyttar till Rönnebo upprättas en individuell plan som utgår från den enskildes behov. Planen är en överenskommelse kring vilket stöd och hjälp den enskilde ska få i sitt boende. Bland personalen utses en kontaktperson som har det extra ansvaret och följer upp att hjälpbehov och önskemål blir tillgodosedda.
  Läs mer

 • Eget kök och matråd
  Varannan månad träffas matrådet på Orrmyrgården där bland annat maten som lagas i det egna köket diskuteras. På mötena deltar nu även boende så att de kan lämna synpunkter och komma med förslag. Matrådet är ett bra forum för planering av kosten och där allas synpunkter kan tas upp till diskussion.Vid det senaste mötet deltog Jennie Eriksson från köket, undersköterskeeleven Maria Dölhed, undersköterskan Marie Juhlin, enhetschefen Marita Jonsson samt Vega Ericson (”det var kul att vara med på dagens möte”) som är boende på Orrmyrgården.Orrmyrgården i Malung består av fyra boendeavdelningar varav två är demensavdelningar. Det finns totalt 62 lägenheter varav en är korttidsplats.
  Läs mer

 • "Nobelfest" på Orrmyrgården
  Onsdagen den 11 december anordnade äldreboendet Orrmyrgården en "Nobelfest" med dukade långbord och tända kandelabrar. Menyn bestod av fläskfilé och potatisgratäng samt pannacotta med hjortron till efterrätt. Personalen som serverade var klädda i svart och vitt. Tillställningen uppskattades av både gäster och personal.
  Läs mer
Sidan uppdaterad 2019-12-02 av

Karta