Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Dammbrott och översvämning

I Dalarna finns ungefär 1 200 dammar, varav 15 större dammar. Risken för att en damm ska brista och orsaka översvämning är mycket liten, men om det skulle hända kan stora områden längs älven svämma över.

Så skyddar du dig mot översvämning Pdf, 7.7 MB. (broschyr till invånare i Malung-Sälen)

Om en damm skulle brista så kommer vattenytan att stiga och snabbast stiger vattnet närmast efter dammen.

Dammägarna ansvarar för att dammarna är säkra. Kommunen och räddningstjänsten ansvarar för att förebygga olyckor som orsakas av mycket nederbörd eller dammbrott.

De dammar i Malung-Sälens kommun som ingår i LSO 2:4 är Lima kraftstation och Tisjön reglerdamm.

Sidan uppdaterad: 2022-10-13