Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Säkerhet och kris

Malung-Sälens kommun arbetar aktivt med att skapa en trygg kommun att leva och vistas i. Målet är att minska konsekvenserna av en händelse.

Det övergripande målet för kommunens krishantering är att trygga människors liv, säkerhet och hälsa oavsett inträffad händelse.

Det innebär att

 • minska konsekvenserna av den inträffade händelsen för den som bor, arbetar eller vistas i Malung-Sälens kommun
 • säkerställa driften av kommunernas verksamheter och förhindra eller begränsa skador på människor, miljö och egendom
 • ge alla medborgare och andra aktörer så goda förutsättningar som möjligt att fatta egna beslut samt att ge en korrekt och tydlig information internt och externt.

Målet är att minska antalet olyckor och dess följder. För att nå målen har kommunen beslutat att arbeta inom följande områden:

 • Brandskydd
 • Barnsäkerhet
 • Fallolyckor
 • Trafiksäkerhet
 • Brottsförebyggande
 • Naturolyckor
 • Folkhälsa
 • Krisarbete

Andra länkar

Krisinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Info från svenska myndigheter under en kris

MSB Länk till annan webbplats. - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 

För att öka tryggheten i kommunen finns ett lokalt brottsförebyggande råd i Malung-Sälens kommun, BRåMS. I BRåMS finns tjänstemän från polisen och kommunen samt kommunpolitiker.

Tillsammans med representanter från olika delar av samhället till exempel föreningar, företag, kyrkor, bostadsbolag, vården och skolor bildas ett Brånätverk. Nätverket och Brågruppen är en aktiv kraft i det brottsförebyggande arbetet i kommunen.

BRåMS:s vision är att Malung-Sälens kommun ska vara trygg att bo och leva i för alla. Inga barn eller ungdomar i Malung-Sälens kommun ska tillåtas att växa upp till ett liv i kriminalitet och/eller missbruk.

 • Jörgen Norén (S) ordförande
 • Pär Kindlund (C)
 • Hans Unander (S)
 • Mikael Östling (M)

Vid större olyckor eller nödlägen kommer det att finnas information till allmänheten på den här webbplatsens startsida.

För att de som drabbas ska kunna få och lämna information sätter kommunen vid en eventuell krissituation upp en informationscentral. Dit kan du också vända dig om du behöver hjälp att ta dig till utrymningsstationen eller om någon saknas.

Kontakt

Sidan uppdaterad: 2023-01-02