Logotyp för Malung-Sälens kommun

Missbruk och beroende

Kontakt

Ansök eller anmäl

Dricker du för mycket eller känner du oro för någon i din närhet?

Vi kan alla vid något tillfälle i livet behöva lite extra stöd eller hjälp. Många gånger räcker det med några goda råd och i andra fall kan det behövas andra lösningar.

Har du funderingar eller frågor så tveka inte att höra av dig.

Du kan ringa oss för att få stöd och rådgivning gällande alkohol och droger, både när det gäller dig själv, en nära vän eller anhörig. Vi kan tillsammans diskutera eventuella stödinsatser. Om behov och vilja finns kan olika vård- och behandlingsinsatser beviljas på hemmaplan i öppenvård eller på något lämpligt behandlingshem.

Vi gör alltid en personlig bedömning i varje enskild fråga.

Vi har självklart tystnadsplikt!

Individ- och familjeomsorgens reception
Tel. 0280-188 17 (vardagar 08.00-16.00)

Besöksadress:
Thorolfsvägen 1 G, Malung

22 Juli 2024