Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Logotyp för Malung-Sälens kommun, länk till startsida
Kontakt

Funktionsnedsättning

Att leva med en funktionsnedsättning innebär att man på grund av skada eller sjukdom har svårt att fungera utan stöd eller hjälp i sitt dagliga liv. En funktionsnedsättning kan vara av fysisk, begåvningsmässig eller psykisk.

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.

Boende med särskild service

Gruppbostad

Gruppbostad är en boendeform för dig som har en funktionsnedsättning och har stora behov av tillsyn och omvårdnad. Du bor i en bostad som är ditt privata hem och du får hjälp med att klara vardagslivet så självständigt som möjligt.

Gruppbostaden består av ett litet antal mindre lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen. Gemensamhetslokalerna ligger i direkt anslutning till lägenheterna vilket skapar möjlighet till samvaro. Där kan alla som bor i gruppbostaden umgås och delta i olika aktiviteter om de vill.

På boendet får du stöd och hjälp så att du kan klara ditt vardagliga liv. Stödet utformas tillsammans med dig och eventuellt någon företrädare. Målet är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Du ska kunna känna trygghet och tillit till personalen.

I en gruppbostad har du tillgång till personal dygnet runt.

Servicebostad

Servicebostad är ett alternativ för dig som har en funktionsnedsättning som kräver kontinuerligt stöd. Du bor i ett hyreshus med egen lägenhet.

Det finns gemensamhetsutrymme och personal i närliggande lokal som finns tillgänglig dygnet runt. Verksamhetens ska ge trygghet och stöd i vardagslivet. Personalen verkar för ett så självständigt liv som möjligt och hjälper brukaren till ett aktivt fritidsliv genom att ordna med utflykter, resor och andra aktiviteter som finns kring Malung.

Hälso- och sjukvård

Inom boende med särskild service ansvarar sjuksköterskor, distriktssköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster för att leda det dagliga arbetet med sjukvård och rehabilitering utifrån den enskilda individens behov.

Sjuksköterskorna är tillgängliga dygnet runt och varje vårdtagare har tillgång till en ansvarig sjuksköterska.

Kontakter

Helle Westman
Enhetschef
Tel. 0280-184 70
helle.westman@malung-salen.se

Besöksadress:
Moravägen 9 D
782 31 Malung

Daglig verksamhet, sysselsättning

Daglig verksamhet är till för vuxna personer med funktionsvariationer.

I centrala Malung finns två dagverksamheter, Dagcenter och Buskgården.

Målsättning är att erbjuda vuxna med funktionsvariationer en meningsfull daglig verksamhet, så att de kan tillvarata och utveckla sina personliga resurser och bli så självständiga som möjligt.

Utifrån den övergripande målsättningen upprättas en individuell målsättning och åtgärdsplan som bygger på varje omsorgstagares behov och önskemål.

Verksamheten innefattar legojobb åt olika firmor och praktikplatser för omsorgstagare. Exempel på aktiviteter för omsorgstagarna är: Teater, målning, broderier, återvinna och göra eget papper, musik i grupp, utflykter, bokläsning, data, träningskök, återvinning och enklare träning för att upprätthålla olika funktioner. I verksamheten görs även små alster som sedan säljs till allmänheten.

Kontakter

Hanna Bloemer
Enhetschef
Tel. 0280-186 68
hanna.bloemer@malung-salen.se

Dagcenter

Storbyvägen 66, 782 35 Malung
Tel. 0280-188 30

Buskgården

Storbyvägen 68, 782 35 Malung
Tel. 0280-183 59

Sidan uppdaterad: 2022-09-19