Logotyp för Malung-Sälens kommun

Skålmogården

Skålmogårdens äldreboende ligger i centrala Lima med Västerdalälven strax nedanför.

Personalens målsättning är att vård- och omsorgstagarna ska trivas och må bra på Skålmogårdens äldreboende. Detta mål ska vi försöka nå upp till genom att vara flexibla, lyhörda och visa respekt för den enskilde vård- och omsorgstagaren. Med hjälp av individuella vårdplaner sörja för en god vård- och omsorg, samt att stötta och hjälpa den enskilde så att vårdplanen följs. Personalen strävar efter följande kännetecken:

 • att vi klarar att ge en personlig god omsorg och omvårdnad så långt det är möjligt
 • att vi har ett trevligt bemötande
 • att vi inger förtroende och följer sekretessen
 • att vi är lyhörda, kunniga och flexibla
 • att vi har ett gott samarbete med alla berörda
 • att anhöriga alltid känner sig välkomna

För att ytterligare förstärka varje omsorgstagares integritet och önskemål har varje boende en kontaktperson ur arbetslaget på avdelningen.

Skålmogården består av fyra avdelningar; Gullvivan, Vallmon, Violen och Mosippan. Violen är en demensavdelning.

Aktiviteter

 • Sparum med möjlighet till bla. fotvård, hårvård och massage
 • Pyssel och bak vid speciella tillfällen
 • Musik i vården en gång i veckan, ibland med gymnastik.
 • Ideella föreningar ger musikunderhållning några tillfällen per månad

Kontakt

 • Besöksadress: Skålmo 15, 780 64 Lima

  Jenny Bohm
  vik. enhetschef
  tel. 0280-185 32
  jenny.bohm@malung-salen.se

  Sjuksköterska på Skålmogården
  tel. 0280-185 48

18 April 2024