Logotyp för Malung-Sälens kommun

Avgifter

Storleken på avgiften varierar och beräknas på din inkomst, eventuella bidrag, hjälpbehovet, maxtaxan och förbehållsbeloppet. Du betalar aldrig mer än maxtaxa för hemtjänstinsatser inklusive trygghetslarm, hemsjukvård eller för omsorg på ett vård och omsorgsboende.

År 2023 är maxtaxan 2 359 kronor per månad och person. Maxtaxan är densamma i hela landet.

Förbehållsbelopp

Utöver maxtaxan finns också det som kallas förbehållsbelopp. Efter att skatt, bostadskostnad och hemtjänstavgiften är betald ska du ha kvar minst 6 470 kronor per månad om du är ensamstående och 5 279 kronor vardera för makar/sambor/partners. Om inte så minskas avgiften.

För att du skall betala rätt avgift på de insatser som ingår i maxtaxan ska du lämna en inkomstförsäkran Pdf, 381.9 kB..

Notera att på vård och omsorgsboende tas en avgift ut för omvårdnad motsvarande hemtjänst nivå 3. Var och en betalar för mat, hyra och en förbrukningsavgift som inte ingår i det som faller under maxtaxan. Hyran varierar på de olika boendena beroende på bland annat storlek på bostaden och bostadens standard, precis som i vilket hyresbostad som helst.

Bostadstillägg

För den som fyllt 65 år och har låg pension finns det möjlighet att ansöka om bostadstillägg och äldreförsöjrningsstöd från Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats..


Avgiftsinformation

Insats

Kostnad

Hemtjänst nivå 1 (1-4 tim/mån)

0-473 kr/mån

Hemtjänst nivå 2 (4-7 tim/mån)

0-1 890 kr/mån

Hemtjänst nivå 3 samt omvårdnad-service boende (7 --tim/mån)

0-2 359 kr/mån

Trygghetslarm

0-350 kr/mån

Varmrätt dagverksamhet

70 kr/portion

Korttidsplats, kost

130 kr/dygn

Särskilt boende, kost

3 900 kr/mån

Förbrukningsvaror särskilt boende

195 kr per mån

Hemsjukvård

0-150 kr/besök , max 450 kr/mån

Hjälpmedel 

250 kr/hjälpmedel

Patientavgift för hjälpmedel är kopplat till ett gemensamt högkostnadsskydd som gäller inom både region och kommun.

Högkostnadsskyddet innebär att brukaren inte behöver betala mer än 1 300 kronor i patientavgift för hjälpmedel under en period på tolv månader.

Exempel avgiftsberäkning

Kontakt

24 Februari 2024