Logotyp för Malung-Sälens kommun

Ansökan

Biståndshandläggare i kommunen hjälper dig som har frågor kring korttids- och växelvård, särskilt boende, dagverksamhet, trygghetslarm, anhörigstöd, boendestöd m.m.

Biståndshandläggare i kommunen hjälper dig som har frågor kring korttids- och växelvård, särskilt boende, dagverksamhet, trygghetslarm, anhörigstöd, boendestöd m.m.

Efter ansökan från dig själv eller anmälan från anhörig, sjukvårdspersonal, enhetschef eller annan, tar biståndshandläggare kontakt med dig för att göra en utredning som syftar till att klargöra dina önskemål och fastställa dina behov.

Biståndshandläggaren kommer att ställa frågor om:

  • Dina önskemål
  • Din sociala situation
  • Ditt boende
  • Din egen förmåga
  • Ditt hälsotillstånd
  • Dina problem i daglig livsföring

I vissa fall kan utredningen kräva att biståndshandläggaren hämtar information från läkare, sjuksköterska, enhetschef och/eller annan. Detta kan endast ske med ditt medgivande.

Därefter sker en bedömning av hur dina behov ska kunna tillgodoses, det vill säga med vilka medel och insatser. Inom 14 dagar från att din ansökan inkommit, får du ett beslut.

Om du inte beviljats det bistånd som du ansökt om, har du möjlighet att överklaga. I samband med avslaget får du information om hur du gör vid ett överklagande.

Ansökan om stöd eller hjälp i hemmet Pdf, 53.3 kB.Avser t ex insatser i form av ledsagning, trygghetslarm, dagverksamhet, korttidsplats och avlösarservice i hemmet.

Ansökan Särskilt boende Pdf, 161.8 kB.När dina behova av vård och omsorg är så stora att du inte längre kan bo kvar hemma, kan du ansöka om att flytta till ett särskilt boende.

Kontakter

Har du frågor eller vill du ansöka om hjälp i hemmet eller särskilt boende enligt Socialtjänstlagen?

Bor du i Malungs centrala delar utom västra sidan av bron, ring:

Stefan Eriksson
Biståndshandshandläggare
Tel. 0280-183 39
stefan.eriksson@malung-salen.se

Bor du i norra kommundelen, ring:

Marie Lindberg
Biståndshandshandläggare
Tel. 0280-183 71
marie.lindberg@malung-salen.se

Bor du på västra sidan om bron (ej centrala Malung), i Öje, Malungsfors, Yttermalung eller Finnmarken, ring:

Bitte Danielsson
Biståndshandläggare
Tel. 0280-184 38
bitte.danielsson@malung-salen.se

30 November 2023