1. Webbsida
  Torghandel

  Torghandel Här kan du ansöka om att bedriva torghandel: Ansökan torghandel Malung-Sälen (ifyllbar) Pdf, 2 MB. Lokala ordningsföreskrifter torghandel

  Malung-Sälen / Gator, trafik och service / Trafik, vägar och gator / Torghandel 27 juni 2023
 2. Webbsida
  Trafik, vägar och gator

  Skötsel av gator och vägar i centrum Parkeringstillstånd Tomgångskörning Torghandel Kommunens ansvar Ytorna är fördelade enligt följande: 41 km gator

  Malung-Sälen / Gator, trafik och service / Trafik, vägar och gator 13 februari 2023
 3. Webbsida
  Riktlinjer, policys, reglementen m.m

  lokala ordningsföreskrifter.pdf Pdf, 41.5 kB. Kartbilaga Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln.pdf Pdf, 953.2 kB. Lokala ordningsföreskrifter

  Malung-Sälen / Kommun och politik / Dokument / Riktlinjer, policys, reglementen m.m 16 augusti 2023