Logotyp för Malung-Sälens kommun

Läsårstider och ledighet

Här hittar ni skolans och förskolans läsårstider och vad som gäller för ansökan om ledighet. Här hittar ni också datum för planeringsdagar då förskolorna är stängda och konferensdagar då förskolorna stänger tidigare.

Beslut om ledighet

Beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Bland de omständigheter som normalt bör beaktas kan särskilt nämnas:

 • Tidigare ledighet
 • Ledighetens längd
 • Elevens studiesituation
 • Elevens möjligheter att, på olika sätt, kompensera den förlorade undervisningen
 • Hur angelägen ledigheten är för eleven

Ansökan om ledighet

Görs alltid på dessa avsedda blanketter, beroende på ledighetens längd:

Eleven och vårdnadshavaren/vårdnadshavarna följer anvisningarna på blanketten och fyller i anmodade rutor. Vårdnadshavaren ska alltid skriva under ansökan och vid gemensam vårdnad är det viktigt att båda vårdnadshavarna skriver under.

Blanketten lämnas sedan till klasslärare/mentor för vidare handläggning. Varje klasslärare/lärare/mentor/arbetslag får bevilja högst tio dagars ledighet per elev under ett läsår.

Rektor får utöver detta bevilja ytterligare ledighet under ett läsår. Är ledigheten längre än tio dagar ska barn- och utbildningsnämnden meddelas.

Eleven ansvarar för att fråga sina lärare i olika ämnen vad man eventuellt bör studera inför/under eller efter ledigheten. Fylls i på blanketten där även läraren bekräftar med sitt namn.

Alla elever ska nå målen och deras arbetstid i skolan är därför mycket viktig. Skollagen föreskriver elevernas rättighet till en garanterad undervisningstid. Skollagen föreskriver även elevernas närvaroplikt.

Enligt Skollagen gäller återhållsamhet med beviljande av ledighet för elever.

 • Skollagen 7 kap. 18 §
  En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektor beslutar om ledighet. Rektor får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

Den enskilda skolan och dess personal är de som bäst känner sina elever och kan bedöma vad som från fall till fall är enskilda angelägenheter eller synnerliga skäl.

Läsårstider 2023/2024 - Grundskolan/Gymnasieskolan

Följande tider gäller för Vårterminen 2024

Terminstider:

Vt 2024

 • Tisdag 9/1 - Fredag 14/6

Lovdagar/Studiedagar:

Vt 2024

 • Måndag 8/1
 • Fredag 16/2
 • Måndag 26/2 - Fredag 1/3 (Sportlov, v.9)
 • Tisdag 2/4 - Fredag 5/4 (Påsklov, v.14)
 • Fredag 10/5
 • Tisdag 28/5
 • Fredag 7/6

 

Läsårstider 2024/2025 - Grundskolan/Gymnasieskolan

Följande tider gäller för Höstterminen 2024 och Vårterminen 2025

Terminstider:

Ht 2024

 • Måndag 19/8 - Fredag 20/12

Vt 2025

 • Onsdag 8/1 - Fredag 13/6

Lovdagar/Studiedagar:
Ht 2024

 • Måndag 28/10 - Fredag 1/11 (Höstlov, v.44)
 • Måndag 23/12 - Tisdag 7/1 (Jullov)

Vt 2025

 • Måndag 24/2 - Fredag 28/2 (Sportlov, v.9)
 • Tisdag 22/4 - Fredag 25/4 (Påsklov, v.17)
 • Fredag 2/5
 • Fredag 30/5

Tillkommer fyra rörliga studiedagar

Från och med hösten det år man fyller 3 år har man rätt till allmän förskola. Den är frivillig och 15 timmar är avgiftsfria. Verksamheten följer skolans läsår, vilket betyder att man inte har någon omsorg under skolans lovdagar/studiedagar när man endast går 15 timmar allmän förskola.

Läsårstider 2023/2024 - Grundskolan

Följande tider gäller för Höstterminen 2023 och Vårterminen 2024

Terminstider:

Ht 2023

 • Måndag 21/8 - Torsdag 21/12

Vt 2024

 • Tisdag 9/1 - Fredag 14/6

Lovdagar/Studiedagar:
Ht 2023

 • Onsdag 13/9
 • Måndag 9/10
 • Måndag 30/10 - Fredag 3/11 (Höstlov, v.44)
 • Fredag 22/12

Vt 2024

 • Måndag 8/1
 • Fredag 16/2
 • Måndag 26/2 - Fredag 1/3 (Sportlov, v.9)
 • Tisdag 2/4 - Fredag 5/4 (Påsklov, v.14)
 • Fredag 10/5
 • Tisdag 28/5
 • Fredag 7/6

Läsårstider 2024/2025 - Grundskolan/Gymnasieskolan

Följande tider gäller för Höstterminen 2024 och Vårterminen 2025

Terminstider:

Ht 2024

 • Måndag 19/8 - Fredag 20/12

Vt 2025

 • Onsdag 8/1 - Fredag 13/6

Lovdagar/Studiedagar:
Ht 2024

 • Måndag 28/10 - Fredag 1/11 (Höstlov, v.44)
 • Måndag 23/12 - Tisdag 7/1 (Jullov)

Vt 2025

 • Måndag 24/2 - Fredag 28/2 (Sportlov, v.9)
 • Tisdag 22/4 - Fredag 25/4 (Påsklov, v.17)
 • Fredag 2/5
 • Fredag 30/5

Tillkommer fyra rörliga studiedagar

Uppföljning, utvärdering och utveckling av förskolans verksamhet.

Nedanstående datum stänger förskolorna för planering. Kommunen erbjuder tillfällig lösning dessa dagar för de som inte kan ordna omsorg själv.

Planeringsdagar hösten 2023

Hösten 2023

Augusti

September

Oktober

November

December

Ekorren/Elefanten


Regnbågen/Solstrålen


Karlavagen


Småttingg./Snigeln


Hästen


Lima


Fre 1

Mån 23Rörbäcksnäs


Fre 1

Mån 23Sälen


Fre 1

Mån 23

Uppföljning, utvärdering och utveckling av förskolans verksamhet.

Nedanstående datum stänger förskolorna för planering. Kommunen erbjuder tillfällig lösning dessa dagar för de som inte kan ordna omsorg själv.

Planeringsdagar våren 2024

Våren 2024

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Ekorren/ElefantenRegnbågen/SolstrålenKarlavagenSmåttingg./SnigelnHästenLima

Mån 8Tis 2Tis 28 

Rörbäcksnäs

Mån 8Tis 2

Tis 28


Sälen

Mån 8Tis 2

Tis 28
Datum för konferenstid hösten 2023

Förskolorna stänger kl. 16.30 dessa dagar. (Nedanstående datum kan eventuellt komma att ändras)

Konferensdagar

Hösten 2023

Augusti

September

Oktober

November

December

Ekorren/Elefanten


Regnbågen/Solstrålen


Karlavagen


Småttingg./Snigeln


Hästen


Lima

Ons 23

Ons 20

Ons 18

Tis 14

Tis 12

Rörbäcksnäs

Ons 23

Ons 20

Ons 18

Tis 14

Tis 12

Sälen

Tis 22

Tis 19

Tis 17

Tis 14

Tis 12


Datum för konferenstid våren 2024

Förskolorna stänger kl. 16.30 dessa dagar. (Nedanstående datum kan eventuellt komma att ändras)

Konferensdagar

Våren 2024

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Ekorren/ElefantenRegnbågen/SolstrålenKarlavagenSmåttingg./SnigelnHästenLima

Ons 24Ons 21Ons 20

Ons 17

Ons 15

Ons 12

Rörbäcksnäs

Ons 24Ons 21Ons 20Ons 17Ons 15Ons 12

Sälen

Tis 23Tis 20Tis 19Tis 16Tis 14Ons 12


23 April 2024