Logotyp för Malung-Sälens kommun

Läsårstider och ledighet

Här hittar ni skolans och förskolans läsårstider och vad som gäller för ansökan om ledighet. Här hittar ni också datum för planeringsdagar då förskolorna är stängda och konferensdagar då förskolorna stänger tidigare.

Beslut om ledighet

Beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Bland de omständigheter som normalt bör beaktas kan särskilt nämnas:

 • Tidigare ledighet
 • Ledighetens längd
 • Elevens studiesituation
 • Elevens möjligheter att, på olika sätt, kompensera den förlorade undervisningen
 • Hur angelägen ledigheten är för eleven

Ansökan om ledighet

Görs alltid på dessa avsedda blanketter, beroende på ledighetens längd:

Eleven och vårdnadshavaren/vårdnadshavarna följer anvisningarna på blanketten och fyller i anmodade rutor. Vårdnadshavaren ska alltid skriva under ansökan och vid gemensam vårdnad är det viktigt att båda vårdnadshavarna skriver under.

Blanketten lämnas sedan till klasslärare/mentor för vidare handläggning. Varje klasslärare/lärare/mentor/arbetslag får bevilja högst tio dagars ledighet per elev under ett läsår.

Rektor får utöver detta bevilja ytterligare ledighet under ett läsår. Är ledigheten längre än tio dagar ska barn- och utbildningsnämnden meddelas.

Eleven ansvarar för att fråga sina lärare i olika ämnen vad man eventuellt bör studera inför/under eller efter ledigheten. Fylls i på blanketten där även läraren bekräftar med sitt namn.

Alla elever ska nå målen och deras arbetstid i skolan är därför mycket viktig. Skollagen föreskriver elevernas rättighet till en garanterad undervisningstid. Skollagen föreskriver även elevernas närvaroplikt.

Enligt Skollagen gäller återhållsamhet med beviljande av ledighet för elever.

 • Skollagen 7 kap. 18 §
  En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektor beslutar om ledighet. Rektor får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

Den enskilda skolan och dess personal är de som bäst känner sina elever och kan bedöma vad som från fall till fall är enskilda angelägenheter eller synnerliga skäl.

Läsårstider 2022/2023 - Grundskolan/Gymnasieskolan

Terminstider vårterminen 2023:

 • Måndag 9/1 - Fredag 9/6

Lovdagar/Studiedagar:

Vt 2023

 • Måndag 9/1
 • Måndag 27/2 - Fredag 3/3 (Sportlov, v.9)
 • Tisdag 11/4 - Fredag 14/4 (Påsklov, v.15)
 • Fredag 19/5
 • Onsdag 24/5
 • Måndag 5/6

.....................................................................

Läsårstider 2023/2024 - Grundskolan/Gymnasieskolan

Följande tider gäller för Höstterminen 2023 och Vårterminen 2024

Terminstider:

Ht 2023

 • Måndag 21/8 - Torsdag 21/12

Vt 2024

 • Tisdag 9/1 - Fredag 14/6

Lovdagar/Studiedagar:
Ht 2023

 • Onsdag 13/9
 • Måndag 9/10
 • Måndag 30/10 - Fredag 3/11 (Höstlov, v.44)
 • Fredag 22/12

Vt 2024

 • Måndag 8/1
 • Fredag 16/2
 • Måndag 26/2 - Fredag 1/3 (Sportlov, v.9)
 • Tisdag 2/4 - Fredag 5/4 (Påsklov, v.14)
 • Fredag 10/5
 • Tisdag 28/5
 • Fredag 7/6

Från och med hösten det år man fyller 3 år har man rätt till allmän förskola. Den är frivillig och 15 timmar är avgiftsfria. Verksamheten följer skolans läsår, vilket betyder att man inte har någon omsorg under skolans lovdagar/studiedagar när man endast går 15 timmar allmän förskola.

Läsårstider 2022/2023 - Grundskolan

Följande tider gäller för Vårterminen 2023

Terminstider:

Vt 2023

 • Måndag 9/1 - Fredag 9/6

Lovdagar/Studiedagar:

Vt 2023

 • Måndag 9/1
 • Måndag 27/2 - Fredag 3/3 (Sportlov, v.9)
 • Tisdag 11/4 - Fredag 14/4 (Påsklov, v.15)
 • Fredag 19/5
 • Onsdag 24/5
 • Måndag 5/6

............................................................................

Läsårstider 2023/2024 - Grundskolan

Följande tider gäller för Höstterminen 2023 och Vårterminen 2024

Terminstider:

Ht 2023

 • Måndag 21/8 - Torsdag 21/12

Vt 2024

 • Tisdag 9/1 - Fredag 14/6

Lovdagar/Studiedagar:
Ht 2023

 • Onsdag 13/9
 • Måndag 9/10
 • Måndag 30/10 - Fredag 3/11 (Höstlov, v.44)
 • Fredag 22/12

Vt 2024

 • Måndag 8/1
 • Fredag 16/2
 • Måndag 26/2 - Fredag 1/3 (Sportlov, v.9)
 • Tisdag 2/4 - Fredag 5/4 (Påsklov, v.14)
 • Fredag 10/5
 • Tisdag 28/5
 • Fredag 7/6

Uppföljning, utvärdering och utveckling av förskolans verksamhet.

Nedanstående datum stänger förskolorna för planering.
Kommunen erbjuder tillfällig lösning dessa dagar för de som inte kan ordna omsorg själv.

Datum för planeringsdagar våren 2023.

Planeringsdagar

Våren 2023

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Ekorren/ElefantenFre 20
Mån 27Fre 16

Regnbågen/Solstrålen

Fre 20


Fre 31Fre 16

KarlavagenSmåttingg./SnigelnHästenLima

Mån 9
Ons 24


Rörbäcksnäs

Mån 9

Mån 5

Sälen

Mån 9

Mån 5Uppföljning, utvärdering och utveckling av förskolans verksamhet.

Nedanstående datum stänger förskolorna för planering. Kommunen erbjuder tillfällig lösning dessa dagar för de som inte kan ordna omsorg själv.

Planeringsdagar hösten 2023

Hösten 2023

Augusti

September

Oktober

November

December

Ekorren/Elefanten


Regnbågen/Solstrålen


Karlavagen


Småttingg./Snigeln


Hästen


Lima


Rörbäcksnäs


Sälen
Datum för konferenstid våren 2023

Förskolorna stänger kl. 16.30 dessa dagar. (Nedanstående datum kan eventuellt komma att ändras)

Konferensdagar

Våren 2023

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Ekorren/Elefanten

Mån 23

Tis 21

Tis 28


Ons 3

Mån 12

Regnbågen/Solstrålen

Mån 23

Tis 21


Mån 3

Ons 3

Mån 12

KarlavagenSmåttingg./SnigelnHästenLima

Ons 25

Ons 22

Ons 22

Ons 19

Ons 10

Tis 13

Rörbäcksnäs

Ons 25

Ons 22

Ons 22

Ons 19

Ons 10

Tis 13

Sälen

Tis 24

Tis 21

Tis 21

Tis 18

Tis 9

Tis 13


Datum för konferenstid hösten 2023

Förskolorna stänger kl. 16.30 dessa dagar. (Nedanstående datum kan eventuellt komma att ändras)

Konferensdagar

Hösten 2023

Augusti

September

Oktober

November

December

Ekorren/Elefanten


Regnbågen/Solstrålen


Karlavagen


Småttingg./Snigeln


Hästen


Lima


Rörbäcksnäs


Sälen29 Maj 2023