Logotyp för Malung-Sälens kommun

Kommunalt aktivitetsansvar, KAA

Vi finns för dig som är mellan 16-20 år och som har hoppat av gymnasiet, saknar gymnasieexamen eller inte är inskriven.

Vi kontaktar, informerar och stöttar Dig i vägen mot studier eller annan aktivitet.

Vi hjälper Dig att hitta vilka steg du ska ta för att komma ut i en meningsfull och hållbar sysselsättning. Vad behöver du för hjälp just nu? Vill du hitta en praktikplats eller gå på ett studiebesök, träna på att skriva ett CV eller kanske ha hjälp med studie-och yrkesvägledning?

Vi gör tillsammans en stor kartläggning utifrån dina erfarenheter, intressen och ser helheten. Allt är frivilligt och vi skräddarsyr ett hållbart upplägg som känns bra för dig.

Vi har tystnadsplikt och du bestämmer själv vad du vill lyfta med oss.

Vi kan erbjuda motiverande samtal eller aktiviteter, enskilt eller i grupp. Vi matchar gruppverksamheten utifrån gemensamma intressen och mål.

Vi ser även att helheten är viktig och erbjuder därmed olika träningsformer som kan öka motivationen.

Vi har ett stort kontaktnät med företag, föreningar, myndigheter och övriga verksamheter.

Välkommen att ta en kontakt med oss!

Kontakt

20 Juni 2024