Logotyp för Malung-Sälens kommun

Grundskola

I Malung-Sälens kommun finns sju kommunala grundskolor (F-klass – åk 9) och inga friskolor. Särskola finns på Blomsterbäcksskolan, Ungärde skola och Centralskolan.

Klassrum med elever runt ett bord, en elev räcker upp handen

Grundskolor

Enhet

Årskurs

Ort

Regi

Rörbäcksnäs skola

F-6

Rörbäcksnäs

Kommunal

Sälens skolaF-6SälenKommunal

Ungärde skola

F-9

Lima

Kommunal

Malungsfors skola

F-6

Malungsfors

Kommunal

Lillmons skola

4-6

Malung

Kommunal

Blomsterbäcksskolan

F-3

Malung

Kommunal

Centralskolan

7-9

Malung

Kommunal

Kontakt

 • Skolkansliet

  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Box 14, 782 21 Malung
  Tel. 0280-181 00 växel
  E-post: barn.utbildning@malung-salen.se

  Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen

  Maria Burtus
  Tel. 0280-181 87
  E-post: maria.burtus@malung-salen.se

  För- och grundskolechef
  Gunilla Kapla
  Tel. 0280-181 84
  E-post: gunilla.kapla@malung-salen.se

  Handläggare
  Sirpa Keskitalo
  Tel. 0280-181 82
  E-post: sirpa.keskitalo@malung-salen.se

  Fakturahantering, skolskjutsar, handläggning av internfakturor och interkommunala ersättningar samt externa debiteringar och vissa reseräkningar, försäkringsfrågor för elever.

  Skolassistent

  Ulrika Lindholm
  Tel. 0280-183 19
  E-post: ulrika.lindholm@malung-salen.se

  Systemadministratör för barn- och elevregistret Extens och internetlösningen Dexter, statistikuppgifter till SCB, debitering och övrig handläggning av barnomsorgsavgifter och viss ekonomihantering.

  Nämndsekreterare
  Therese Halvarsson
  Tel. 0280-181 26
  E-post: therese.halvarsson@malung-salen.se

  Sekreterare i barn- och utbildningsnämnden samt dess arbetsutskott, beredning av ärenden, utredningsarbete, kallelser med mer för nämndens sammanträden, utskrift av protokoll, registratorsuppgifter.

 • Maria Burtus

  Förvaltningschef barn- och utbildning

  0280-181 87

  maria.burtus@malung-salen.se

 • Gunilla Kapla

  För- och grundskolechef

  0280-181 84

  gunilla.kapla@malung-salen.se

 • Kontaktuppgifter till de olika grundskolorna hittar ni under deras respektive sidor
15 Augusti 2022