Logotyp för Malung-Sälens kommun

Skålmo

Förskolan Skålmo ligger 1 km norr om Ungärde skola i Lima. Här finns två avdelningar för barn 1-4 år Skogsstjärnan och Linnéan, samt avdelningen Smörblomman där 5-åringarna håller till. Blåklockan är en avdelning som håller till på gamla läkarmottagningen i Lima.

Vår förskola
Alla går till förskolan med glädje, känner sig välkomna och trygga. Barnens naturliga nyfikenhet, fantasi och kreaktivitet tas tillvara. De leker och lär i lustfyllt samspel med andra. Barnen utvecklas i sin egen takt utifrån sina egna förutsättningar och behov, i samspel med andra barn och vuxna och i nära samarbete med hemmet. Barnen har gott självförtroende och tillit till sin omgivning. Alla visar respekt, omtanke och empati, och tar hänsyn till varandra.

På förskolan arbetar förskollärare och barnskötare i arbetslag.
Vi arbetar efter en gemensam barnsyn och ett gemensamt förhållningssätt.

  • För att stimulera barns utveckling använder vi oss mycket av leken, en medveten lek där vuxna är närvarande.
  • Vi utnyttjar vår fina natur för att stimulera barns utveckling.
  • Vi arbetar med Grön Flagg och temat Livstil och hälsa

Planeringsdagar då förskolan är stängd 2022/2023.

Fredag 2 september 2022
Måndag 17 oktober 2022
Måndag 12 december 2022
Måndag 9 januari 2023
Onsdag 24 maj 2023

Kontakt

Förskolan Skålmo
Skålmo 63, 780 64 Lima

Petra Törnlind
Rektor
0280-185 03
petra.tornlind@malung-salen.se

Ingela Nilsson
Skoladministratör
0280-187 49
ingela.nilsson@malung-salen.se

Avdelning Linnéan
0280-185 61, mobil 070-384 66 64
linnean@malung-salen.se

Avdelning Skogsstjärnan
0280-185 61, mobil 070-384 66 64
skogsstjarnan@malung-salen.se

Avdelning Smörblomman
0280-185 62, 072-577 30 10
smorblomman@malung-salen.se

Avdelning Blåklockan
0280-185 63
blaklockan@malung-salen.se

30 Mars 2023