Logotyp för Malung-Sälens kommun

Hästen

Välkommen till förskolan Hästen. Vi finns på Storbygärdet ca 2,5 km väster om Malungs centrum. Förskolan har 7 avdelningar, varav Storgården har 4 avdelningar för barn i åldern
3-5 år och Småttinggården har 3 avdelningar för barn i åldern 1-3 år.

Rött enplanshus i trä, förskolan Hästen

Vår förskola
Vi har eget kök med egen kokerska. Det serveras tre mål mat om dagen: frukost, lunch och mellanmål.
På förmiddagen äter vi även frukt, för att inte tappa all energi fram till lunch. De barn som har lång dag får även frukt på kvällen. Vi försöker i största möjliga mån servera mat som inte innehåller onödigt socker.

Vårt arbete utgår från förskolans läroplan. En av våra viktigaste uppgifter är att skapa trygga och positiva relationer till barn och föräldrar, då vi anser att trygghet är en grundförutsättning för utveckling och lärande.

Barn lär och utvecklas i alla situationer men främst genom lek. Miljön skall därför utformas så att den inspirerar barnen att leka. Förskolans miljö måste kännas trygg, men också innehålla ett lagom mått av utmaningar.

 • Ska alla bemötas på ett värdigt och positivt sätt.
 • Ska vi visa varandra att vi är glada att ses och att vi varit saknade när vi vartit borta.
 • Ska vi ge varandra uppskattning.
 • Ska vi våga visa att vi är glada och nöjda över våra egna kvaliteer.
 • Ska vi ta hänsyn till allas olika livsvillkor och förutsättningar.
 • Ska de vuxna vara goda förebilder.
 • Ska de vuxna finnas tillgängliga i leken, för att på ett naturligt sätt kunna samtala om normer och värden.
 • Ska vi visa att vi är öppna för andra kulturer.
 • Ska alla ha en chans att påverka.
 • Ska alla känna sig lika värdefulla.
 • Ska flickor och pojkar ha lika stort utrymme.
 • Ska alla lära sig ta ansvar och visa hänsyn.
 • Ska vi ha rätt att tycka annorlunda och säga nej.
 • Ska alla få den hjälp och stöd som var och en behöver.
 • Ska vi lära oss att vara rädda om natur och miljö.

Öppettider
Förskolan har öppet 6.30-18.30.

Kontakt

Förskolan Hästen
Hindersvägen 1, 782 35 Malung

Viviann Paulsson
Rektor
0280-183 50
viviann.paulsson@malung-salen.se

Eleonor Bäckström
Skoladministratör
0280-184 40
eleonor.backstrom@malung-salen.se

Avdelning Hagen
0280-184 39
hagen@malung-salen.se

Avdelning Spiltan
0280-183 52
spiltan@malung-salen.se

Avdelning Hästskon
0280-183 54
hastskon@malung-salen.se

Avdelning Ängen
0280-183 53
angen@malung-salen.se

Avdelning Snigeln
0280-183 65
snigeln@malung-salen.se

Avdelning Myrstacken
0280-183 67
myrstacken@malung-salen.se

Avdelning Bikupan
0280-183 66
bikupan@malung-salen.se

Kök och lokalvård
0280-183 51

23 Maj 2024